033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Veilig en stimulerend leerklimaat

thema Sociaal-pedagogisch handelen

Home » Thema’s » Themapagina Pedagogisch handelen » Veilig en stimulerend leerklimaat

Veilig en stimulerend leerklimaat

Het onderwijs heeft een kwalificerende, socialiserende en persoonsvormende functie. Daarom worden van leraren en pedagogisch medewerkers, naast didactische vaardigheden ook sociaal-pedagogische vaardigheden verwacht. Deze vaardigheden beïnvloeden direct de leeromgeving van leerlingen en hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor leraren en pedagogisch medewerkers betekent dit dat zij naast het werken aan een goede relatie, in staat moeten zijn structuur en duidelijkheid te bieden. Ook moeten zij mogelijkheden bieden voor de ontwikkeling van levensvaardigheden zoals kennis van jezelf en empathie voor een ander.

Sociaal emotioneel leren

In een veilig, stimulerend en motiverend leerklimaat voelen leerlingen zich prettig en komen tot leren. Dit vraagt van leraren en pedagogisch medewerkers dat ze in staat zijn op een effectieve manier te werken aan sociaal emotioneel leren, effectieve feedback geven vanuit de juiste houding, dat zij de groep managen en zich bewust zijn van het belang en de invloed van de executieve functies van zichzelf en de leerlingen. Adviseurs van Expertis werken samen met het team aan hun vaardigheden en het vergroten van kennis op dit gebied.

Meer informatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brigitta Mathijssen of Simone Kessels.
Praktische informatie over dit aanbod

Wat is het: advies op maat aan leraren en pedagogisch medewerkers hoe ze een veilig, stimulerend en motiverend leerklimaat kunnen creëren.
Voor wie is het interessant: leraren in het primair onderwijs, docenten in het voortgezet onderwijs, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers.
Welk type onderwijs: primair onderwijs, voortgezet onderwijs en de voorscholen.
Wat levert het op: leraren en pedagogisch medewerkers die vanuit een professionele houding met zelfkennis en levensvaardigheden model staan voor de leerling.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Brigitta Mathijssen en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 43 35 13 01 of stuur me een e-mail.

 

“Een goede leraar is pedagoog en didacticus, realiseert een positief en stimulerend leerklimaat, is gericht op het leren van leerlingen, vindt kennis en basisvaardigheden belangrijk, reflecteert en kijkt steeds weer hoe het beter kan.”

Brigitta Mathijssen - Adviseur bij Expertis Onderwijsadviseurs

Share This