033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Sociale veiligheid

thema Pedagogisch handelen

Home » Thema’s » Themapagina Pedagogisch handelen » Sociale veiligheid

Sociale veiligheid

Scholen zijn verplicht te zorgen voor de sociale veiligheid van leerlingen op school. Incidenten zoals, buitensluiten, intimidatie, pesten, diefstal en agressie moeten worden voorkomen. Dat kan door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden.

 

Veiligheidsbeleid op school

Van scholen en voorscholen wordt verwacht dat zij een actief beleid voeren gericht op de veiligheid van leerlingen. Iedere school moet een coördinator hebben die het veiligheidsbeleid coördineert en optreedt als aanspreekpunt en de veiligheidsbeleving van leerlingen moet jaarlijks gemonitord worden. Het veiligheidsbeleid dient ook in te spelen op het bevorderen van vaardigheden voor een respectvolle omgang.
Op veel scholen en voorscholen ontbreekt een duidelijke visie op sociale veiligheid. Het opstellen van een beleidsplan ‘sociale veiligheid’ is stap 1, maar hoe geeft u eensgezind uitvoering aan het plan? Hoe zorgt u ervoor dat u goede resultaten behaalt? Adviseurs van Expertis werken graag met u samen en adviseren u hierover. Zodat u met recht kan zeggen: op onze school leren leerlingen in een sociaal veilige omgeving.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brigitta Mathijssen of Simone Kessels.

Praktische informatie over ons aanbod

Wat is het: advies op maat over sociale veiligheid op school.
Voor wie is het interessant: leraren in het primair onderwijs en docenten in het voortgezet onderwijs, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: een sociaal veilige omgeving voor uw leerlingen.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Brigitta Mathijssen en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 43 35 13 01 of stuur me een e-mail.

 

“Een goede leraar is pedagoog en didacticus, realiseert een positief en stimulerend leerklimaat, is gericht op het leren van leerlingen, vindt kennis en basisvaardigheden belangrijk, reflecteert en kijkt steeds weer hoe het beter kan.”

Brigitta Mathijssen - Adviseur bij Expertis Onderwijsadviseurs

Share This