033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Coaching

thema Pedagogisch handelen

Coaching

Coaching is heel geschikt voor leraren die hun pedagogisch en/of didactisch handelen willen versterken of om de kwaliteit van het hele team te verbeteren. 

Een goede leraar zorgt voor een veilig, stimulerend en motiverend leerklimaat. Leraren vervullen daarbij een voorbeeldfunctie. Dat betekent dat leraren zich bewust moeten zijn van hun eigen rol, hun gedrag, hun manier van reageren en wat dat doet met gedrag van leerlingen. Een ingewikkeld proces! Het is dan prettig om een beroep te kunnen doen op een externe coach, zodat je als leraar inzicht krijgt in de effectiviteit van je eigen handelen en hoe je hierin verbeteringen kunt aanbrengen. Met individuele coaching werkt de leraar aan zijn ontwikkeling en vaardigheden. Hij werkt aan zijn eigen leervragen en maakt samen met de coach van Expertis en de schooldirecteur een plan dat past bij zijn leerbehoefte en die van de school. De coaching bestaat onder andere uit kennis vergroten, oefenen en observaties met feedback om de voortgang te monitoren. 

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Wouter Siebers of Simone Kessels.

Praktische informatie over deze dienstverlening

Wat is het: coaching en co-teaching voor individuele leraren en teams.
Voor wie is het interessant: leraren en intern begeleiders.
Welk type onderwijs: primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: meer inzicht en beter inspelen op bepaald gedrag in de groep.

Stel mij gerust uw vraag.

Ik ben Wouter Siebers en ik help u graag verder. Bel mij op 06 – 21 14 67 62 of stuur me een e-mail.

 

“Samen schaven en schuren aan goed onderwijs is voor mij de kern van duurzame schoolontwikkeling. Dat kan alleen in een klimaat van wederzijds vertrouwen en met een krachtige feedbackcultuur in alle lagen van de schoolorganisatie.”

Wouter Siebers - Adviseur bij Expertis Onderwijsadviseurs

Share This