074 - 85 16 516 info@expertis.nl

Sociaal-pedagogisch handelen

Home » Thema’s » Sociaal pedagogisch handelen

Wat komt er kijken bij een planmatige pedagogische aanpak? Hoe ondersteunen we leraren bij hun aanpak en wat kan een school doen? Hoe werken we aan een sociaal veilige school? Adviseurs van Expertis maken gebruik van inzichten uit de wetenschap om deze en andere vragen adequaat te beantwoorden.

Stimulerend leerklimaat

Expertis adviseert leraren en pedagogisch medewerkers hoe ze een veilig, stimulerend en motiverend leerklimaat kunnen creëren. Adviseurs van Expertis werken samen met het schoolteam aan hun vaardigheden.

Motiveren van leerlingen

Om leerlingen te motiveren en een motiverende leeromgeving te creëren, biedt Expertis een training op maat aan voor leraren, intern begeleiders en pedagogisch medewerkers in het primair en voortgezet onderwijs.

Feedback geven 

Tijdens deze training op maat leren deelnemers hoe ze op een goede manier feedback geven aan leerling. Deze training wordt zowel gegeven aan leraren en medewerkers van het primair en het voortgezet onderwijs.

Managen van de groep

Expertis biedt advies en training op maat aan leraren die graag meer grip op hun klas willen krijgen. Dit helpt ze om een veilige en stimulerende leeromgeving te creëren waarin alle leerlingen tot leren komen.

Kwink en Taakspel

Expertis biedt twee lesmethodes over sociaal emotioneel leren, Kwink en Taakspel. Deze spellen zijn geschikt voor het primair onderwijs en de voorscholen en zorgen voor de preventie van gedragsproblemen zoals pesten.

Sociale veiligheid

Scholen zijn verplicht te zorgen voor de sociale veiligheid van leerlingen op de school. Expertis werkt samen met scholen aan een sociaal veilige omgeving voor uw leerlingen. Wij geven advies op maat en helpen bij de uitvoering. 

Het reguleren van emoties 

Leerlingen die moeite hebben met het reguleren van hun emoties of de ontwikkeling van de executieve functies, vormen een uitdaging. Adviseurs van Expertis geven advies op maat en zorgen dat uw kennis weer up-to-date is.

Share This