074 - 85 16 516 info@expertis.nl

Onderwijs & ICT

Home » Thema’s » Onderwijs en ICT

Digibords, laptops en tablets. Ook in het onderwijs worden steeds meer digitale middelen gebruikt. Dat heeft veel voordelen. Maar over welke kennis en vaardigheden moeten leraren beschikken om digitalisering echt tot een succes te maken? Expertis begeleidt uw school leraren op het digitale vlak.

Door feedback effectiever onderwijs op afstand

Wat is het: nu er noodgedwongen meer onderwijs op afstand wordt gegeven, biedt Expertis de mogelijkheid feedback te geven op leraargedrag en aan te vullen met praktische suggesties.
Voor wie is het interessant: voor alle scholen waar leraren op afstand les geven en dit willen verbeteren .
Welk type onderwijs: primair onderwijs, voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: effectiever instructiegedrag bij onderwijs op afstand , groter leereffect bij de kinderen en minder onnodige vertraging in leren.

Succesvol digitaliseren op school

Wat is het: masterclass over digitalisering in het onderwijs.
Voor wie is het interessant: schoolbesturen, directie, intern begeleiders en leraren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs, speciaal onderwijs.
Wat levert het op: zicht op hoe uw school er op digitaal gebied voor staat en een verbeterplan digitalisering voor uw school.

Share This