033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Onderwijs op afstand

Home » Thema’s » Onderwijs op afstand

Expertis adviseert alle scholen die vanwege de corona maatregelen onderwijs op afstand geven. Wij delen nieuwe inzichten en geven praktische tips over het les geven op afstand. Dit zorgt voor effectiever instructiegedrag, groter leereffect bij de leerlingen en minder onnodige vertraging in leren.

Webinar: Straks weer naar school en dan?

Wat is het: een webinar met praktische handreikingen om het gewone schoolleven weer te herstellen.
Voor wie is het interessant: directie, bouwcoördinatoren, intern begeleiders, leraren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs, voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: inhoudelijke kennis, praktische handvatten en een kant en klaar ‘reparatieplan’ om onderwijs te starten wanneer de scholen weer open gaan.

Lesson Study – online

Wat is het: een online variant van Lesson Study. Een groepje leraren bereidt samen een les voor. De les wordt gegeven, geobserveerd, geëvalueerd en bijgesteld om hem opnieuw te geven.
Voor wie is het interessant: leraren en intern begeleiders.
Welk type onderwijs: primair onderwijs, voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: samen leren van en met elkaar inspireert en zorgt voor nieuwe mogelijkheden. Er ontstaat een professionele dialoog binnen Lesson Study-online.

Didactiek bij afstandsonderwijs

Wat is het: onderwijsadviseur van Expertis geven advies over het didactisch handelen van de leraar bij (digitaal) onderwijs op afstand.
Voor wie is het interessant: alle leraren die op afstand (digitaal) les geven.
Welk type onderwijs: primair onderwijs, voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: leraren en teams die per bouw weten op welke manier ze op afstand les kunnen geven.

Onderwijs op afstand: praktische tips EDI en technisch leesonderwijs

Wat is het: tutorials van onze adviseurs Marcel Schmeier en Marita Eskes over technisch leesonderwijs op afstand en Effectieve Directie Instructie bij thuisonderwijs
Voor wie is het interessant: voor alle scholen waar leraren op afstand les geven en dat willen verbeteren
Welk type onderwijs: primair onderwijs, voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: nieuwe inzichten en praktische tips over het les geven op afstand. 

Door feedback effectiever onderwijs op afstand

Wat is het: nu er noodgedwongen meer onderwijs op afstand wordt gegeven, biedt Expertis de mogelijkheid feedback te geven op leraargedrag en aan te vullen met praktische suggesties.
Voor wie is het interessant: voor alle scholen waar leraren op afstand les geven en dit willen verbeteren .
Welk type onderwijs: primair onderwijs, voortgezet onderwijs.
Wat levert het op: effectiever instructiegedrag bij onderwijs op afstand , groter leereffect bij de leerlingen en minder onnodige vertraging in leren.

Succesvol digitaliseren op school

Wat is het: masterclass over digitalisering in het onderwijs.
Voor wie is het interessant: schoolbesturen, directie, intern begeleiders en leraren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs, speciaal onderwijs.
Wat levert het op: zicht op hoe uw school er op digitaal gebied voor staat en een verbeterplan digitalisering voor uw school.

Share This