074 - 85 16 516 info@expertis.nl

Onderwijs & ICT

Home » Thema’s » Onderwijs en ICT

Digibords, laptops en tablets. Ook in het onderwijs worden steeds meer digitale middelen gebruikt. Dat heeft veel voordelen. Maar over welke kennis en vaardigheden moeten leraren beschikken om digitalisering echt tot een succes te maken? Expertis begeleidt uw school leraren op het digitale vlak.

Succesvol digitaliseren op school

Wat is het: masterclass over digitalisering in het onderwijs.
Voor wie is het interessant: schoolbesturen, directie, intern begeleiders en leraren.
Welk type onderwijs: primair onderwijs, speciaal onderwijs.
Wat levert het op: zicht op hoe uw school er op digitaal gebied voor staat en een verbeterplan digitalisering voor uw school.

Share This