Posts Tagged ‘taakspel’

Week tegen pesten: aan de slag met gedrag!

Wat doet u tegen pesten?

De landelijke Week Tegen Pesten (19 t/m 23 september 2016) heeft dit jaar het thema: #jedoetertoe. In deze week staat de leerkracht centraal. Als leerkracht heeft u namelijk alles in huis om te werken aan een veilige klas. Wat uw ‘leraarstijl’ is kunt u ontdekken tijdens de Week Tegen Pesten op de website www.weektegenpesten.com.

Wat kunt u morgen meteen doen in uw eigen groep?

Zet morgen meteen uw plannen om in acties!
Bekijk een voorbeeld uit het boek ‘Niemand’ (uitgeverij Bazalt)

niemand

Taakspel en Taakspel voor kleuters als anti-pestprogramma

Door het spelen van Taakspel tijdens reguliere lessen, leren leerlingen op de basisschool om zich beter aan klassenregels te houden. Met als doel om beginnend probleemgedrag bij kinderen in een vroeg ontwikkelstadium te verminderen en om te buigen naar positiever gedrag.
De Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut heeft Taakspel erkend op het hoogste niveau: ‘Effectief volgens sterke aanwijzingen’. Daarnaast heeft de commissie anti-pestprogramma’s van het Nederlands Jeugdinstituut Taakspel goedgekeurd als anti-pestprogramma.

Preventief werken aan gedrag

Met Taakspel voor kleuters wordt de basis gelegd voor gewenst gedrag in de groep en (beginnend) probleemgedrag wordt omgebogen en genormaliseerd. Daarmee is Taakspel een effectief programma in het voorkomen van de ontwikkeling van gedragsproblemen bij kinderen. Taakspel voorkomt niet alleen gedragsproblemen, het draagt ook bij aan de ontwikkeling van een goede relaties tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten. Door de verbetering van het klassenklimaat kan het programma het risico op pesten reduceren.

Werken aan het klassenklimaat

Expertis Onderwijsadviseurs ontwikkelt, onder leiding van en samen met professional leader Cathy van Tuijl, een aanpak waar zowel de leerkracht als de kinderen in de klas van profiteren. Het welbevinden van leerling èn leerkracht staat centraal.
Kinderen en leerkrachten leren bewust en gericht om te gaan met hun eigen emoties waardoor er op alle niveaus meer over het eigen gedrag en het gedrag van de ander wordt geleerd.
Vanuit de wetenschap wordt een goed klassenklimaat gezien als een van de belangrijkste factoren om het onderwijs te bevorderen. Zorg, vertrouwen, samenwerking, respect en teamwork zijn dan nodig voor een veilig klassenklimaat waar van fouten geleerd mag worden (Hattie, 2009).
Graham Nuthall (2007) heeft jarenlang klasseninteracties bestudeerd, hij geeft aan dat leerkrachten slechts 30% zien van wat er gebeurt tussen de leerlingen. Dit betekent dat er nog 70% onbekend is voor de leerkracht. Het is dus erg belangrijk om het dialoog met de leerlingen aan te gaan, om er achter te komen wat er daadwerkelijk speelt, zeker ten aanzien van pestgedrag.

Praktische tips voor de klassenpraktijk

  • Begroet de kinderen elke dag bij de deur en benoem ze bij hun voornaam.
  • Belicht de verschillende kanten bij een ruzie en probeer te begrijpen waarom de ruzie is ontstaan.
  • Accentueer het positieve.
  • Richt in je klas een interessehoek in, om kinderen zo beter te leren kennen.
  • Verbreed je onderwijsaanbod met speelse situaties en doe-activiteiten.
  • Geef de leerlingen feedback op de taak of het proces.

Meer info

Klik hier voor meer info.