Posts Tagged ‘subsidie’

Opnieuw subsidie beschikbaar voor projecten laaggeletterdheid

Subsidies Tel mee met Taal 2019

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest en ook dit jaar zal een nieuwe ronde starten.

Startdatum

De aanvraagperiode voor de nieuwe subsidieregeling start op 1 juni 2019 om 12.00 uur, en eindigt op maandag 30 september 2019.

Voor wie

Scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kan je deze ronde opnieuw subsidie aanvragen.

Preventie laaggeletterdheid en dyslexie

Meer weten over onze aanpak Preventie Laaggeletterdheid en Dyslexie?

  • Een concrete aanpak voor de sprong vooruit
    Goed zicht hebben op de opbrengsten van uw taal- en leesonderwijs. Leerkrachten die weten waar en hoe ze kunnen bijsturen. Beleid ontwikkelen met een kop en een staart waardoor alle kinderen in beeld zijn. En effectieve dyslexiezorg voor kinderen die het echt nodig hebben. Mooie perspectieven. Bent u klaar voor een sprong vooruit?
    Lees meer hierover op onze website
  • Expertis Onderwijsadviseurs organiseert op 5 juni 2019 een bijeenkomst naar aanleiding van het onlangs verschenen inspectierapport.
    Hoeveel leerlingen verwijst u door naar de dyslexiezorg? En is deze verwijzing terecht? Had het voorkomen kunnen worden?
    Lees meer & schrijf u hiervoor in

Hulp nodig?

Expertis Onderwijsadviseurs kan u helpen bij het aanvragen van deze subsidie.

Meer info

Alles over deze subsidie aanvraag kunt u vinden op www.telmeemettaal.nl/subsidie/
En voor hulp of meer info kunt u contact opnemen met:
Simone Kessels
E: simone.kessels@expertis.nl
M: 06-215 50 794

 

Laatste kans op subsidie voor Tink

Laatste kans op subsidie voor TINK

Het vierde en laatste aanvraagtijdvak van de Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden start op dinsdag 2 januari 2018, 9.00 uur tot en met maandag 30 april 2018, 17.00 uur.
Aanvragen van subsidie voor TINK kan dan via www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.  Maar wacht niet tot het laatste moment: als het subsidieplafond eerder bereikt wordt, sluit de aanvraagmogelijkheid.
Als u voor het eerst een subsidie voor de Tijdelijke Subsidieregeling aanvraagt, kunt u zich al vóór 2 januari 2018 via de website www.uitvoeringvanbeleidszw.nl als houder van een kindercentrum of gastouderbureau registreren. Dit doet u door een account aan te maken. Dan gaat het aanvragen vanaf 2 januari sneller. Heeft u hulp nodig? Mail naar TINK! tink@sardes.nl

Wat is TINK?

TINK is een training voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.
Als er iets bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen, dan zijn dat goede interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker! Met TINK leer je hoe je die kunt verbeteren en toepassen. Daarnaast verbeter je ook je eigen taalvaardigheid. In TINK staan zes verschillende interactievaardigheden centraal. Je krijgt feedback op hoe je deze interactievaardigheden nu inzet en leert hoe je ze kunt verbeteren. Videocoaching is een belangrijk onderdeel van de TINK-aanpak.
Sardes ontwikkelde TINK samen met het ITTA en het Expertisecentrum Nederlands, in het kader van het programma Kwaliteitsimpuls van het ministerie van SZW, dat wordt gecoördineerd door BKK. Bij SZW kan dus subsidie aangevraagd worden voor het volgen van TINK.

Subsidiemogelijkheden

Op het subsidieformulier van SZW geeft u aan dat u kiest voor de TINK-training. U vult ook in of u subsidie aanvraagt voor pm’ers, of voor stafmedewerkers/ bemiddelingsmedewerkers. Hieronder leest u over deze twee mogelijkheden.
Als u voor het eerst een subsidie voor de Tijdelijke Subsidieregeling aanvraagt, kunt u zich al vóór 2 januari 2018 via de website www.uitvoeringvanbeleidszw.nl als houder van een kindercentrum of gastouderbureau registreren. Dit doet u door een account aan te maken. Dan gaat het aanvragen vanaf 2 januari sneller.

LET OP: de subsidieregeling schrijft voor dat de training gevolgd dient te worden binnen een periode van 52 weken, vanaf de datum van beschikking. Deze periode staat op de beschikking vermeld.

Hoe kunnen pedagogisch medewerkers de TINK-training volgen?

Kindcentra kunnen voor hun pedagogisch medewerkers een externe trainer inhuren. Dit is een professionele trainer die door Sardes is opgeleid tot TINK-trainer. Je selecteert zelf een trainer op de pagina met licentiehouders/externe trainers. Met de trainer van je keuze maak je afspraken over de uitvoering en planning van de TINK-training. De pm’ers die getraind worden door de externe trainer ontvangen ook een officieel TINK-certificaat. Alleen externe trainers hebben de bevoegdheid om certificaten uit te reiken omdat hun cursisten in een uitgebreid kwaliteitssysteem opgenomen worden.
Deelname van pm’ers aan de TINK-training met externe trainer worden vergoed met het subsidiegeld (aan te vragen door de houder van het kindcentrum bij het Agentschap SZW): er is € 650,00 per pm’er beschikbaar.

Meer info over Tink

Lees meer over Tink en de mogelijkheden voor de training.