Posts Tagged ‘professionalisering’

Blog: “Ik kijk, ik zie, … ik leer.” Ervaringen met Lesson Study in het basisonderwijs

Het blog over Lesson Study in het basisonderwijs van Marianne Espeldoorn is deze week gepubliceerd op de website van Didactief-online.

Lesson study is een krachtige professionaliseringsaanpak en zeer goed in te zetten als vervolg- of verdiepingsactiviteit bij bestaande trajecten zoals Close Reading, rekenen, EDI, eigenaarschap, etc. Je gunt elke leerkracht zo’n ervaring!

Marianne Espeldoorn:
Het is half 11 en alle leerlingen komen binnen van het buitenspelen. Enkele leerkrachten van Basisschool ESV in Enschede verzamelen zich bij de deur van groep 4. Met een grote glimlach op hun gezicht staan ze bij elkaar.
In deze groep gaat het Lesson Study team een onderzoeksles uitvoeren en observeren.
Ze hebben er zin in maar vinden het ook best spannend. De groepen van deze leerkrachten worden een uurtje overgenomen door enkele stagiaires, onderwijsassistent en de plaatsvervangend directeur. Harmen, Liz, Myrthe, Ilse en Inge die gewoonlijk in groep 4, 5, 6 en 8 staan, hebben nu allemaal een observatieformulier in de hand….

Lees verder….

Meer info

Wil je meer info over Lesson Study?
Kijk op onze website
of neem contact op met:

Marianne Espeldoorn:
M: 06 – 543 84 255
E: marianne.espeldoorn@expertis.nl

Lerende leraren en de rol van de schoolleiding (deel 2)

Een artikel van Gert Gelderblom in Basisschoolmangement

Condities waaronder het leren van leraren invloed kan hebben op het leren van leerlingen

Een school kan werk maken van de professionalisering van leraren, maar toch merken dat de leerlingresultaten niet of nauwelijks verbeteren. Dit artikel geeft antwoord op de vraag welke condities binnen een school of stichting op orde moeten zijn, willen leraren leren op een manier die invloed heeft op het leren van leerlingen.

Wanneer de leerlingresultaten tegenvallen, dient de vraag niet te zijn ‘wat is er mis met deze leerlingen?’, maar gaat het om de vraag ‘wat kunnen wij anders doen waardoor leerlingen beter leren?’ Dat betekent dat de oorzaak van tegenvallende opbrengsten niet gezocht wordt in de motivatie of de achtergrond van leerlingen. Het kan nooit zo zijn dat de achtergrond van leerlingen als excuus gebruikt wordt voor onvoldoende opbrengsten. Ook vermeende stoornissen kunnen achterblijvende opbrengsten van een school nooit legitimeren. Men zou zich in Nederland eens moeten bezinnen op de vraag of iets wel een stoornis is wanneer zo ontzettend veel leerlingen deze vermeende dat we het moeilijk vinden om ons onderwijs goed af te stemmen op verschillen tussen leerlingen en te erkennen dat we tekortschieten in het realiseren van goede leerlingenzorg op de werkvloer? Wanneer er zoveel leerlingen zijn met een achterblijvende leesontwikkeling of met dyslexie, zouden we dan niet moeten onderzoeken of er mogelijk ergens in het onderwijs aan deze leerlingen iets niet helemaal goed is gegaan?

Klik hier voor het artikel Lerende leraren en de rol van de schoolleiding (deel 2)