Posts Tagged ‘preventie’

Preventie van laaggeletterdheid en dyslexie

Laaggeletterdheid is een groot individueel en maatschappelijk probleem. In de afgelopen jaren is het percentage Nederlandse jongeren met een taalachterstand sterk toegenomen: van 11,5% in 2003 naar 17,9% in 2015 (PISA-rapport). Expertis Onderwijsadviseurs staat voor het voorkómen van laaggeletterdheid en dyslexie. Samenwerking tussen ouders, schoolbesturen, gemeenten en dyslexiecentra is noodzakelijk om het tij te keren. Teveel kinderen krijgen ten onrechte de diagnose dyslexie. Dit is niet goed voor deze kinderen en kost de samenleving veel geld.

“Dyslexie is wat overblijft nadat laaggeletterdheid is bestreden” (Aryan van der Leij). Een preventieve aanpak is noodzakelijk om laaggeletterdheid te voorkomen en de kinderen die dyslectisch zijn zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Expertis Onderwijsadviseurs en DCTwente zijn een meerjarig project gestart dat heet: ‘Preventie laaggeletterdheid en dyslexie’. Hierbij wordt samenwerking gezocht met schoolbesturen, ouders, gemeenten en samenwerkingsverbanden.

Samen met de IJsselgroep en Gelderveste, een Achterhoeks schoolbestuur, zijn we inmiddels gestart. De 19 scholen van dit bestuur zetten hun schouders onder goed taal-leesonderwijs en goede begeleiding bij dyslexie.

Belangstelling?

Mogelijk heeft u als gemeente, bestuur, samenwerkingsverband of oudervereniging belangstelling voor dit project.
Neem dan contact op met: Ebelien Nieman