Posts Tagged ‘passend onderwijs; diagnostisch onderoek; taal; rekenen’

DCTwente en Expertis bundelen hun krachten

Passend Onderwijs: Diagnostisch onderzoek in combinatie met duurzame schoolontwikkeling

Taal en rekenen, de basis die elk kind nodig heeft voor zijn toekomst. U besteedt op school heel veel aandacht aan deze vakken maar wat als ondanks die inspanning de resultaten van de leerling achterblijven? Hoe kunt u als leerkracht die achterblijvende leerling vanuit de groepsaanpak beter betrekken? Hoe zorgt u ervoor dat alle leerlingen profiteren van de juiste aanpak bij gedragsproblemen? Hoe geeft u vorm aan passend onderwijs? DCTwente en Expertis bundelen hun krachten om passend onderwijs te realiseren!

DCTwente verricht in opdracht van ouders en scholen diagnostisch onderzoek, geeft effectief advies aan leerling, ouders en school en verzorgt behandeling van dyslexie en dyscalculie. De adviezen voor de individuele leerling zijn in de meeste gevallen ook effectief voor de hele groep of zelfs voor de hele school. Daarom bieden wij de mogelijkheid aan om een individueel diagnostisch onderzoek te verbinden aan kwaliteitsverbetering op het gebied van rekenen en taal op groeps- of schoolniveau zodat het advies geen tijdelijke oplossing betreft maar toewerkt naar duurzaamheid in de gehele school.

Om dit te realiseren zal, naast het advies van de diagnost/behandelaar, ook een adviseur van Expertis die gespecialiseerd is in rekenen of taal, de leerkracht en de school een passend advies geven om de ambities en doelen op groeps- en schoolniveau uit te kunnen voeren. Zo wordt gezamenlijk gewerkt aan gemotiveerde en betrokken leerlingen en leerkrachten die gaan voor goede resultaten en die in verbinding met elkaar samenwerken. Desgewenst kunnen de adviseur en diagnost scholing verzorgen voor leerkracht en team.

Meer Informatie

U kunt contact opnemen met:
Marianne Espeldoorn
E: marianne.espeldoorn@expertis.nl
T: 06-54 384 255

Een goede rekenstart voor kleuters

Een artikel van Marcel Schmeier in Praxis Bulletin

Uw leerlingen succeservaringen laten opdoen bij hun eerste kennismaking met rekenen, hoe doet u dat?


1 Doelen geven vrijheid

Het werken met doelen zorgt ervoor dat uw onderwijs niet activiteitgericht is, maar doelgericht. Werken met doelen is inspirerend, want ze geven vrijheid. Als u weet dat kinderen een hoeveelheid aan een cijfersymbool moeten kunnen koppelen, dan kunt u hiervoor in de herfst kastanjes gebruiken en in de lente bloembollen. U volgt geen lessen in een methode, maar sluit aan op het thema en de leefwereld van de kinderen.

Lees het hele artikel