Posts Tagged ‘lerende leraren’

Lerende leraren en de rol van de schoolleiding

Cruciaal bij schoolontwikkeling is het leren van leraren. Wanneer leraren zich ontwikkelen zal de onderwijskwaliteit snel verbeteren wat tot uiting zal komen in betere opbrengsten van de school.

Onze adviseur Gert Gelderblom kreeg naar aanleiding van zijn artikelenserie over dit onderwerp in Basisschool Management veel reacties. U kunt hem uitnodigen om hier over door te praten, voor een presentatie of voor een studiebijeenkomst voor uw directeuren.

Voor meer informatie en contact:

Gert Gelderblom
E: gert.gelderblom@expertis.nl
M: 06-49 355 688

Voor zijn artikelenserie klik hier.

Lerende leraren en de rol van de schoolleiding (deel 2)

Een artikel van Gert Gelderblom in Basisschoolmangement

Condities waaronder het leren van leraren invloed kan hebben op het leren van leerlingen

Een school kan werk maken van de professionalisering van leraren, maar toch merken dat de leerlingresultaten niet of nauwelijks verbeteren. Dit artikel geeft antwoord op de vraag welke condities binnen een school of stichting op orde moeten zijn, willen leraren leren op een manier die invloed heeft op het leren van leerlingen.

Wanneer de leerlingresultaten tegenvallen, dient de vraag niet te zijn ‘wat is er mis met deze leerlingen?’, maar gaat het om de vraag ‘wat kunnen wij anders doen waardoor leerlingen beter leren?’ Dat betekent dat de oorzaak van tegenvallende opbrengsten niet gezocht wordt in de motivatie of de achtergrond van leerlingen. Het kan nooit zo zijn dat de achtergrond van leerlingen als excuus gebruikt wordt voor onvoldoende opbrengsten. Ook vermeende stoornissen kunnen achterblijvende opbrengsten van een school nooit legitimeren. Men zou zich in Nederland eens moeten bezinnen op de vraag of iets wel een stoornis is wanneer zo ontzettend veel leerlingen deze vermeende dat we het moeilijk vinden om ons onderwijs goed af te stemmen op verschillen tussen leerlingen en te erkennen dat we tekortschieten in het realiseren van goede leerlingenzorg op de werkvloer? Wanneer er zoveel leerlingen zijn met een achterblijvende leesontwikkeling of met dyslexie, zouden we dan niet moeten onderzoeken of er mogelijk ergens in het onderwijs aan deze leerlingen iets niet helemaal goed is gegaan?

Klik hier voor het artikel Lerende leraren en de rol van de schoolleiding (deel 2)