Posts Tagged ‘Laaggeletterheid’

Opnieuw subsidie beschikbaar voor projecten laaggeletterdheid

Subsidies Tel mee met Taal 2019

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest en ook dit jaar zal een nieuwe ronde starten.

Startdatum

De aanvraagperiode voor de nieuwe subsidieregeling start op 1 juni 2019 om 12.00 uur, en eindigt op maandag 30 september 2019.

Voor wie

Scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kan je deze ronde opnieuw subsidie aanvragen.

Preventie laaggeletterdheid en dyslexie

Meer weten over onze aanpak Preventie Laaggeletterdheid en Dyslexie?

  • Een concrete aanpak voor de sprong vooruit
    Goed zicht hebben op de opbrengsten van uw taal- en leesonderwijs. Leerkrachten die weten waar en hoe ze kunnen bijsturen. Beleid ontwikkelen met een kop en een staart waardoor alle kinderen in beeld zijn. En effectieve dyslexiezorg voor kinderen die het echt nodig hebben. Mooie perspectieven. Bent u klaar voor een sprong vooruit?
    Lees meer hierover op onze website
  • Expertis Onderwijsadviseurs organiseert op 5 juni 2019 een bijeenkomst naar aanleiding van het onlangs verschenen inspectierapport.
    Hoeveel leerlingen verwijst u door naar de dyslexiezorg? En is deze verwijzing terecht? Had het voorkomen kunnen worden?
    Lees meer & schrijf u hiervoor in

Hulp nodig?

Expertis Onderwijsadviseurs kan u helpen bij het aanvragen van deze subsidie.

Meer info

Alles over deze subsidie aanvraag kunt u vinden op www.telmeemettaal.nl/subsidie/
En voor hulp of meer info kunt u contact opnemen met:
Simone Kessels
E: simone.kessels@expertis.nl
M: 06-215 50 794

 

Leg je niet neer bij laaggeletterdheid

Een artikel van Albertjan Peters in TCTubantia, d.d. 3 mei 2017


Het aantal laaggeletterden neemt toe. Hoogste tijd voor overheid en scholen om samen het onderwijs naar een hoger plan te tillen.

Jaren geleden beluisterde ik in een radioprogramma een vrachtwagenchauffeur van een jaar of vijftig. Hij reed regelmatig van het Westland naar Zuid-Spanje om aardbeien te halen.
Op een dag gebeurde het: grote wegomlegging in Zuid-Frankrijk. En hij kon niet lezen. Een ramp was het geweest, zei hij. Hij had daarna alsnog begeleid taalonderwijs gezocht.

Bijna één op de vijf jongeren leest deze krant vandaag niet. En ook niet een andere, of een blog of ander bericht. Hij of zij kan namelijk niet lezen. 1,9 miljoen 16-plussers hebben leesproblemen. Ze zijn laaggeletterd, heet het als ze volwassen zijn. En het aantal stijgt nog steeds.

Download

Lees het hele artikel