Posts Tagged ‘Kindermishandeling’

Week tegen kindermishandeling

Van 14 tot 20 november 2016 is het de Week tegen Kindermishandeling

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik doet een beroep op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling. Eén persoon die in actie komt, is al genoeg om het leven van een mishandeld kind voorgoed te veranderen.

De laatste studie van de Nationale Prevalentie Monitor (2010) constateerde dat er bijna 120.000 kinderen slachtoffer zijn van kindermishandeling in Nederland. De allerjongsten (0 – 3 jaar) zijn het vaakst slachtoffer. Als je 120.000 kinderen verdeelt over basisscholen, zijn dit ongeveer 530 basisscholen. In 2017 komt het ministerie met nieuwe cijfers over kindermishandeling, de verwachting volgens experts is dat het aantal hoger zal zijn dan in 2010.

mishandelde-kinderen-tov-bevolking

(Bron: Reporter, Brandpunt)

Uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (2014) blijkt dat elke euro die geïnvesteerd wordt in de preventie van kindermishandeling uiteindelijk € 19,- zal opleveren.

Wat kunnen leerkrachten betekenen in de preventie van kindermishandeling?

Uitgaande van de cijfers van 2010 zijn er 3 kinderen van de 100 die het slachtoffer zijn van kindermishandeling. Dit kan verwaarlozing, misbruik of mishandeling zijn. Bewust zijn van deze cijfers is al een eerste stap, daarna komt het signaleren. Op de website van het NJI zijn signaleringslijsten voor verschillende leeftijden te vinden. Dit vraagt altijd een zorgvuldige beoordeling en gesprekken met ouders en kinderen en eventueel andere betrokkenen. Een aantal van deze signalen zijn: brandwonden, groeiachterstand, vaak ziek, niet zindelijk, timide.

Meldcode

Na het signaleren hebben onderwijsorganisaties de verplichting de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in de huiselijke kring. Deze meldcode geeft een vijf stappenplan, deze moet doorlopen worden om de goede beslissingen te maken.

Meer informatie

Kan uw school ondersteuning gebruiken bij het opstellen van een Meldcode, het signaleren van kindermishandeling of andere zaken hieraan gerelateerd?
U kunt vrijblijvend contact opnemen om ondersteuningsmogelijkheden te bespreken met:

Brigitta Mathijssen