Posts Tagged ‘eigenaarschap’

Interview met Marloes Fortuijn

Eigenaarschap van het kind, educatief ouderschap met ouders en de professionele leerkracht vormen de kern van ons onderwijs

Marloes Fortuijn is Leerkracht groep 1-2 bij ICBS Het Koraal, onderdeel van Agora. Zij is ook datacoach groep 1-2 en locatiecoördinator onderbouw. Marloes Fortuijn over eigenaarschap in de school:

Eigenaarschap is het startpunt van de school. Kinderen dragen zelf, op eigen niveau, de verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Eigenaarschap wordt in de groep  voornamelijk bewerkstelligd middels gesprekken met leerlingen, leerkrachten en ouders. Kinderen weten aan welke doelen zij werken (groeps- en individuele doelen) en hoe zij die doelen gaan realiseren. De groepsdoelen hangen op de datamuur, die de cockpit van ons onderwijs vormt, individuele doelen staan in de eigen datamap van het kind. Kinderen worden gestimuleerd en geleerd om te evalueren en te reflecteren op gestelde doelen.

(meer…)

Interview met Mieke Alkemade

Mieke Alkemade was tot voor kort directeur van Pantha Rhei, onderdeel van Stichting Fedra, een grote basisschool in Beverwijk met ca. 750 leerlingen. Zij werkt ruim 5 jaar met het concept van continuous improvement en eigenaarschap op alle niveaus. 

Ik heb gekozen voor dit concept van continuous improvement omdat ik het belangrijk vind dat een ieder bij ons in de school verantwoordelijkheid neemt voor het leren. Het leren van leerlingen, maar ook het leren van het personeel. Ik heb voor het concept gekozen omdat wij op deze manier ons onderwijs (ontwikkelingsgericht onderwijs) sterk hebben kunnen verbeteren en kunnen borgen.  Het werken in thema’s en leren om onderzoek te doen is bij de leerlingen sterk verbeterd de afgelopen jaren. Bij de basisvaardigheden zoals taal en rekenen zien we dezelfde groei.

(meer…)