Posts Tagged ‘dyslexie’

Opnieuw subsidie beschikbaar voor projecten laaggeletterdheid

Subsidies Tel mee met Taal 2019

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest en ook dit jaar zal een nieuwe ronde starten.

Startdatum

De aanvraagperiode voor de nieuwe subsidieregeling start op 1 juni 2019 om 12.00 uur, en eindigt op maandag 30 september 2019.

Voor wie

Scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kan je deze ronde opnieuw subsidie aanvragen.

Preventie laaggeletterdheid en dyslexie

Meer weten over onze aanpak Preventie Laaggeletterdheid en Dyslexie?

  • Een concrete aanpak voor de sprong vooruit
    Goed zicht hebben op de opbrengsten van uw taal- en leesonderwijs. Leerkrachten die weten waar en hoe ze kunnen bijsturen. Beleid ontwikkelen met een kop en een staart waardoor alle kinderen in beeld zijn. En effectieve dyslexiezorg voor kinderen die het echt nodig hebben. Mooie perspectieven. Bent u klaar voor een sprong vooruit?
    Lees meer hierover op onze website
  • Expertis Onderwijsadviseurs organiseert op 5 juni 2019 een bijeenkomst naar aanleiding van het onlangs verschenen inspectierapport.
    Hoeveel leerlingen verwijst u door naar de dyslexiezorg? En is deze verwijzing terecht? Had het voorkomen kunnen worden?
    Lees meer & schrijf u hiervoor in

Hulp nodig?

Expertis Onderwijsadviseurs kan u helpen bij het aanvragen van deze subsidie.

Meer info

Alles over deze subsidie aanvraag kunt u vinden op www.telmeemettaal.nl/subsidie/
En voor hulp of meer info kunt u contact opnemen met:
Simone Kessels
E: simone.kessels@expertis.nl
M: 06-215 50 794

 

Preventie van laaggeletterdheid en dyslexie

Laaggeletterdheid is een groot individueel en maatschappelijk probleem. In de afgelopen jaren is het percentage Nederlandse jongeren met een taalachterstand sterk toegenomen: van 11,5% in 2003 naar 17,9% in 2015 (PISA-rapport). Expertis Onderwijsadviseurs staat voor het voorkómen van laaggeletterdheid en dyslexie. Samenwerking tussen ouders, schoolbesturen, gemeenten en dyslexiecentra is noodzakelijk om het tij te keren. Teveel kinderen krijgen ten onrechte de diagnose dyslexie. Dit is niet goed voor deze kinderen en kost de samenleving veel geld.

“Dyslexie is wat overblijft nadat laaggeletterdheid is bestreden” (Aryan van der Leij). Een preventieve aanpak is noodzakelijk om laaggeletterdheid te voorkomen en de kinderen die dyslectisch zijn zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Expertis Onderwijsadviseurs en DCTwente zijn een meerjarig project gestart dat heet: ‘Preventie laaggeletterdheid en dyslexie’. Hierbij wordt samenwerking gezocht met schoolbesturen, ouders, gemeenten en samenwerkingsverbanden.

Samen met de IJsselgroep en Gelderveste, een Achterhoeks schoolbestuur, zijn we inmiddels gestart. De 19 scholen van dit bestuur zetten hun schouders onder goed taal-leesonderwijs en goede begeleiding bij dyslexie.

Belangstelling?

Mogelijk heeft u als gemeente, bestuur, samenwerkingsverband of oudervereniging belangstelling voor dit project.
Neem dan contact op met: Ebelien Nieman