Posts Tagged ‘directie’

Nieuwe directie Expertis Onderwijsadviseurs

Per 1 april heeft Expertis Onderwijsadviseurs een nieuwe directie. Mevr. Tony van Dalen en dhr. dr. Gert Gelderblom zullen samen de nieuwe directie vormen. Momenteel zijn zowel mevrouw van Dalen als dhr. Gelderblom senior adviseur bij Expertis.

De huidige directeur van Expertis Onderwijsadviseurs, drs. Henk van der Wal was op tijdelijke basis directeur bij Expertis. Onder zijn leiding is Expertis de afgelopen periode gegroeid met ruim 10 adviseurs. De samenwerking met universiteiten is versterkt, waardoor adviseurs van Expertis, gevoed door de wetenschap scholen nog beter kunnen ondersteunen in de snel veranderende onderwijswereld.
Naast het uitvoeren van de directiefunctie blijven Tony van Dalen en dr. Gert Gelderblom voor een deel van hun tijd ook actief als senior adviseur. Zij zullen zich de komende tijd richten op de verdere uitbouw en ontwikkeling van Expertis dat zowel in Amersfoort als in Hengelo een vestiging heeft. De Raad van Toezicht geeft aan het volste vertrouwen te hebben in de nieuwe directie en de koers van Expertis die zij willen voortzetten.


Gert Gelderblom is sinds 1989 werkzaam in het onderwijs, eerst als docent wiskunde en later als lerarenopleider aan een PABO. In 2006 maakte hij de overstap naar het onderwijsadvies. Als senior onderwijsadviseur bij Expertis onderwijsadviseurs werkt hij voor besturen, scholen, gemeenten en overheidsinstanties. Het gaat in zijn werk telkens om de thema’s schoolontwikkeling, onderwijskwaliteit, kwaliteitszorg en personeelsbeleid. Gert is bij diverse projecten van de PO-Raad betrokken. Zo werkte bij voor het Projectbureau Kwaliteit en is hij als analist betrokken bij het programma Goed worden, goed blijven. Daarnaast is hij lid van de werkgroep analysekader nieuw inspectietoezicht besturen PO. In januari 2018 promoveerde Gert aan de Universiteit Twente op een onderzoek naar de relatie tussen datagebruik en instructie. Per 1 april 2018 zal hij samen met Tony van Dalen de directie van Expertis vormen. Overigens zal hij ook als consultant werkzaam blijven voor besturen en scholen.

 


Ik word later juf” zei Tony van Dalen als kleuter. En zo ging het ook. Ze begon haar loopbaan in Den Haag. In de Schilderswijk was ze al snel directeur van een grote basisschool. Ze verhuisde naar Den Helder en werd daar schoolbegeleider. Na het Schooladviescentrum Utrecht later Eduniek werkte ze bij de CED-groep. Naast succesvol onderwijsadviseur had ze ook de leiding over drie expertiseteams. Inmiddels werkt ze sinds 2014 bij Expertis. Mensen in beweging krijgen en het beste uit zichzelf laten halen is wat haar inspireert. Met uitgebreide ervaring als manager houdt ze van uitdagingen. Die vindt ze nu in een directiefunctie bij Expertis. Resultaatgericht als ze is gaat ze samen met Gert Gelderblom Expertis uitbouwen. Daarnaast verankerd aan de onderwijswerkvloer die ze niet kan missen blijft ze schrijven, twitteren en lezingen, workshops en scholing geven. Zo is ze mede auteur van het in mei 2018 te verschijnen boek ‘Close Reading: werken aan diep tekstbegrip in het basisonderwijs’.