Posts Tagged ‘Close Reading’

Terugblik op ResearchED 2019

Het jaar 2019 begon direct met een mooi congres. Afgelopen zaterdag 12 januari vond ResearchED plaats in Nieuwegein. Een bijzonder congres, waar wetenschap duidelijk wordt verbonden met de praktijk. Expertis werkt nauw samen met de wetenschap. Wij werken dan ook graag mee aan deze dag. Alle sprekers werken hier op vrijwillige basis aan mee. Honderden mensen uit het zowel het basis- als voortgezet onderwijs kwamen samen om nieuwe kennis te verwerven, met elkaar te delen en elkaar te ontmoeten.

Paul Kirschner opende de dag, met de presentatie van een nieuw boek: ‘Op de schouders van reuzen’.
Dit boek is gratis te downloaden.

Na deze presentatie volgden er zes rondes met workshops. Onze adviseurs Tony van Dalen, Gert Gelderblom, Marcel Schmeier en Marita Eskes waren er ook bij om een workshop verzorgen.
Gert Gelderblom sprak over het gebruik van data ten behoeve van instructieverbetering. De deelnemers kregen een kijkje in het onderzoek dat Gert Gelderblom hiernaar deed en er werden praktijkvoorbeelden gedeeld.
Tony van Dalen en Marita Eskes behandelden ieder een deelaspect van Close Reading, een evidence-based aanpak voor het begrijpend luisteren en lezen. Er werd ingegaan op het selecteren van teksten: hoe kies je een uitdagende tekst? Waar houd je rekening mee? Welke genres zijn er?
In de andere Close Reading-workshop werd ingegaan op het belang van tekstgerichte vragen: vragen die aanzetten tot het herlezen van de tekst, om zo tot dieper tekstbegrip te komen.
Marcel Schmeier behandelde een ander belangrijk thema: kansengelijkheid in het onderwijs. Hoe staat het er in Nederland voor met de kansengelijkheid? En hoe kun je de kansengelijkheid vergroten?

Ook was Expertis aanwezig met een stand, waar bezoekers informatie konden inwinnen rondom de verschillende thema’s waarin Expertis ‘expert is’. Het was een geslaagde dag, boordevol mooie lezingen, workshops en inspirerende ontmoetingen.
Op naar een mooi onderwijsjaar!

Meer lezen?

 

Recensie van Juf Marjan over het boek Close Reading

Een leuke recensie van het boek Close Reading kwamen we tegen op de website van Juf Marjan

Het boek Close Reading – Werken aan een dieper tekstbegrip in het basisonderwijs is een boek uitgegeven door uitgeverij PICA.

Tekstbegrip is een veelbesproken onderwerp binnen het basisonderwijs, omdat voor veel kinderen dit heel lastig is. Close Reading is een heel andere aanpak voor het begrijpend lezen. In de afgelopen jaren zijn de resultaten en motivatie van leerlingen voor begrijpend lezen afgenomen zegt Kees Vernooy (Lector emeritus Effectief taal- en leesonderwijs aan de toenmalige hogeschool Edith Stein in Hengelo) in het voorwoord in dit boek.

Ook zegt hij dat Close Reading het onderwijs een impuls geeft die leidt tot betere en meer gemotiveerde begrijpende lezers, en dat dit boek scholen handvatten geeft om succesvol met Close Reading aan de slag te gaan.

Close Reading

Close Reading is het nauwkeurig en analytisch lezen van gevarieerde, complexe informatieve en verhalende teksten. Een manier om leerlingen voor te bereiden op een leven lang leren. Je moet als leerkracht dit proces sturen en begeleiden, maar dan moet je ook weten wanneer en hoe instructie te geven. Dit boek geeft hierover kennis en praktische voorbeelden.

Lees verder

.Lees hier de recensie verder op vanjufmarjan.nl

Meer weten over Close Reading?

Kijk op onze website!