Posts Tagged ‘Begrijpend lezen’

Presentatie van het boek Close Reading een groot succes!

Op woensdag 19 september is ons boek ‘Close Reading – Werken aan dieper tekstbegrip in het basisonderwijs’ gepresenteerd op het PICA-congres en met veel enthousiasme ontvangen. Collega Tony van Dalen heeft een lezing gegeven over Close Reading. Daarna verzorgden meerdere collega’s van Expertis Onderwijsadviseurs praktische workshops waardoor deelnemers een goed beeld kregen hoe Close Reading in de klas vormgegeven kan worden.

Close Reading geeft leerkrachten de mogelijkheid om samen met leerlingen een boek of tekst echt te doorgronden. In het boek Close Reading, werken aan dieper tekstbegrip in het basisonderwijs wordt in stappen uitgelegd hoe je met Close Reading aan de slag kunt gaan.

Je krijgt antwoorden op vragen als:

  • Hoe selecteer en analyseer je een geschikte tekst?
  • Wat is de rol van de lezer bij Close Reading?
  • Op welke manier bereid je een lessenserie voor en geef je de sessies?
  • Hoe koppel je Close Reading aan andere vakgebieden?
  • Hoe stimuleer je goede gesprekken over teksten tussen leerlingen?
  • Hoe volg je de ontwikkeling van leerlingen?

Om je te inspireren, gebruiken de auteurs veel voorbeeldteksten. Ze laten zien hoe Close Reading werkt in de praktijk, van groep 1 tot en met groep 8. Door de variatie in teksten en werkvormen wordt begrijpend lezen weer leuk voor jou en voor je leerlingen!

Meer lezen

Meer lezen of geïnteresseerd in ons begeleidingsaanbod?

Klik hier voor:

Of lees onze blogs over Close Reading:

Boek bestellen?

Bij Uitgeverij PICA kunt u het boek ‘Close Reading – Werken aan dieper tekstbegrip in het basisonderwijs’ bestellen.

Zuid-Afrikaanse deelname aan mini-conferentie Begrijpend Lezen met begrip

Door: dr. Kees Vernooy

Woensdag 2 mei jl. vond er in het kantoor van Expertis in Amersfoort de mini-conferentie ‘Begrijpend lezen met begrip’ plaats. De aanleiding van de conferentie was de komst van professor Johan Anker van de Fakulteit vir Onderwys van de Cape Peninsula University of Technology (CPUT) in Zuid-Afrika. Aan deze conferentie namen verder de volgende deskundigen deel: Jacqueline Evers-Vermeul (Universiteit van Utrecht), Suzanne Bogaerds-Hazenberg (Universiteit van Utrecht), professor Carel Jansen (Rijksuniversiteit Groningen), Jaap de Jonge (Expertis), Dortie Mijs (Expertis) en Kees Vernooy (Expertis).

Tijdens de conferentie vond er n.a.v. presentaties discussie plaats over het verbeteren van het onderwijs in begrijpend lezen. De presentaties gingen o.a. over:

  • Begrijpend lezen als belangrijkste 21ste eeuwse vaardigheid. Wat betekent dat voor het onderwijs?
  • Close reading als methodiek om het dieper begrijpend lezen bij leerlingen te versterken.
  • De rol van teksten – o.a. in schoolboeken – bij begrijpend lezen nader bekeken. Wat zegt onderzoek over de rol van de tekst? Daarnaast wordt ingegaan op het belang van expliciet onderwijs over de structuur van teksten.
  • Hoe kunnen we zwak begrijpende lezers beter met teksten leren omgaan. Wat zegt onderzoek daarover?

Herhaaldelijk kwam tijdens de conferentie de rol van de opleidingen en nascholing aan de orde, omdat deze instituties – en dat gold vooral voor Zuid-Afrika – vrijwel geen actieve en up-to-date rol spelen bij het professionaliseren van leraren op het gebied van begrijpend lezen.

De conferentie werd afgesloten met de intentie van de aanwezige deelnemers om de contacten  met elkaar in het belang van het verbeteren van de praktijk van begrijpend lezen te intensiveren.

Wat vond professor Johan Anker van de conferentie? Zijn reactie: Dit was werklik “geselschap goede en de fijn”. 

Meer info

Meer info over Close Reading en Begrijpend Lezen of neem direct contact op met Dr. Dortie Mijs