033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Projecten » Technologie in dienst van effectief onderwijs

Technologie in dienst van effectief onderwijs

Marcel Schmeier en Harmen Veldhuis, beiden werkzaam als senior onderwijsadviseur bij Expertis, zien een zorgwekkende ontwikkeling in het onderwijs: technologische hulpmiddelen worden zaligverklaard zonder dat goed gekeken wordt naar de effectiviteit ervan. In dit artikel bieden zij handvatten voor een doelgerichte instructie, waarbij technologie niet leidend, maar ondersteunend is.

Maak kennis met onze dienstverlening
Op onze themapagina Onderwijs op afstand leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van onder andere didactiek bij afstandsonderwijs, lesson study online en effectiever onderwijs op afstand.

Meer informatie

Auteur: Marcel Schmeier M SEN en Harmen Veldhuis MSc.

Jaar van uitgave: 2018

Schmeier, M. & Veldhuis, M. (2018). Technologie in dienst van effectief onderwijs. Beter begeleiden november 2018.