< Terug naar het overzicht

Nog steeds profijt van rekenverbetertraject

Scholen in Enschede bieden structureel beter rekenonderwijs

Scholen in Enschede bieden structureel beter rekenonderwijs

Rekenen /

Zeventien Enschedese basisscholen volgden een driejarig traject om hun rekenonderwijs te verbeteren, samen met Expertis. Drie jaar na afloop hebben ze er nog steeds profijt van. De analyse van toetsresultaten, de lesobservaties, de instructie aan leerlingen: de scholen zijn er blijvend vaardiger in geworden. Bestuurslid Jos Sprakel licht toe.

Structureel beter rekenonderwijs

Regelmatig bezoekt Jos Sprakel de 17 basisscholen van zijn Stichting Katholiek Onderwijs Enschede (St. KOE). In 2013 viel hem op hoezeer de scholen nog steeds profiteren van het rekenverbetertraject dat na de zomervakantie van 2011 was afgesloten. De hogere rekenscores waren destijds geen tijdelijk en vluchtig resultaat. Integendeel. “Ik merk dat de scholen de analyses van hun toetsresultaten nu structureel goed voor elkaar hebben,” constateert hij. “Ook hebben ze meer oog gekregen voor de vaardigheidsgroei van kinderen. Ze kijken niet meer alleen naar de totaalscores, maar hebben ook meer aandacht voor de leercurves van individuele leerlingen.” De leerkrachten zijn sterker geworden, de intern begeleiders hebben meer kennis gekregen over effectieve lesobservaties, signaleert hij. “Het heeft immers geen zin zomaar wat te gaan zitten kijken in de klas. Er zijn kijkwijzers ontwikkeld en richtlijnen gegeven waar je op moet letten bij een lesobservatie. Ook adviseerde Expertis over het geven van goede feedback aan de leerkrachten. De intern begeleiders passen het geleerde nog steeds toe.”

Scholen in Enschede bieden structureel beter rekenonderwijs

De leerkrachten zijn sterker geworden bij de instructie. De intern begeleiders hebben meer kennis gekregen over effectieve lesobservaties. ”

Jos Sprakel
Bestuurslid

Instructievaardigheden van leerkrachten

Het initiatief van het traject lag bij de St. KOE, de vormgeving en uitvoering bij rekenspecialist Gert Gelderblom en zijn collega-adviseurs van Expertis. Vijftien scholen meldden zich direct enthousiast aan, de overige twee later. De doelstelling van het traject was tweeledig, blikt hij terug. “We wilden het rekenonderwijs op zich verbeteren. Maar we wilden ook heel bewust kijken naar de instructievaardigheden van de leerkrachten. Spreek je over beter onderwijs, dan valt bij de instructie immers de meeste winst te behalen. Onze vraag was: alle leerkrachten doen hun stinkende best, maar doen ze de goede dingen? Sommige leerkrachten konden daarin nog groeien. Maar als je als leerkracht niets te horen krijgt, weet je niet wat je beter zou kunnen doen. We hebben dus sterk ingezet op klassenbezoeken en feedback.”

De rol van de directeuren als onderwijskundig leider bleek ook essentieel. Hoe ga je als directeur om met het analyseren van de toetsresultaten? Hoe spreek je de leerkrachten aan op hun verantwoordelijkheid? “De directeuren hebben daarvoor in het traject veel handvatten gekregen. Hun onderwijskundig leiderschap is versterkt, ze werken nu nog professioneler.” Met de directeuren, intern begeleiders en rekencoördinator hield hij destijds, als spil van het traject, tweejaarlijks gesprekken over de voortgang. Die gesprekken, waar ook adviseurs van Expertis bij aanwezig waren, bleken heel zinvol. Je houdt de vinger aan de pols, bespreekt de situatie per school en maakt afspraken over de voortgang en borging, vertelt hij. Wat de borging betreft: de afspraken over het rekenonderwijs zijn vastgelegd in documenten. De scholen zijn alleen nog wat zoekende hoe ze zo’n dik document praktisch kunnen vertalen in een makkelijke handreiking.

Effecten op lange termijn

Dankzij het uitstekende verloop en de blijvende resultaten kijkt hij met een goed gevoel terug op het rekenverbetertraject. “De scholen hebben voortvarend meegedaan, de adviseurs van Expertis stonden open voor de ideeën die wij hadden. Onze leerkrachten en schoolleiders hebben er veel voor moeten doen, zoals het volgen van scholing en bijeenkomsten. Maar het was het goede traject op het juiste moment. De klassenbezoeken gaan momenteel deels nog door. Ze hebben zelfs verbreding gevonden naar andere vakken als taal en lezen, zo goed zijn ze bevallen.”

Reactie Gert Gelderblom

Niet eventjes, maar blijvend resultaat. Het klinkt als reclame voor een marketingfolder, maar het is onze welgemeende belofte aan de scholen en opdrachtgevers waarvoor we werken. We kunnen dat beloven omdat onze adviseurs werken op basis van wetenschappelijk beproefde inzichten. Het maakt ons werk spannend en betekenisvol. Een rekenproject wordt dan ‘ineens’ een schoolontwikkelingstraject dat scholen een boost geeft in hun totale ontwikkeling. Een ontwikkeling waarin bestuur, schoolleiders, interne begeleiders, coördinatoren en leraren intensief samenwerken aan gemeenschappelijke doelen, stevig discussiëren en elkaar helpen om het leren van leerlingen mogelijk te maken. Blijvend resultaat. Niet gemakkelijk, maar waarom zou je voor minder gaan?

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Gert Gelderblom of Marianne Espeldoorn.

Gert Gelderblom

Duurzame schoolontwikkeling / Pedagogisch-didactisch handelen / Rekenen /

06 - 49 35 56 88

Meer informatie

Marianne Espeldoorn

Duurzame schoolontwikkeling / Pedagogisch-didactisch handelen / Rekenen /

06 - 54 38 42 55

Meer informatie