< Terug naar het overzicht

De kracht van analogie en parallelle processen

Over samenwerken en leren van elkaar

Over samenwerken en leren van elkaar

Onderwijskundig leiderschap / Lerende organisatie /

Bert Nelissen, bestuurder Innovo, primair onderwijs te Heerlen, vertelt over de kracht van analogie en parallelle processen en wat de kracht van samenwerken kan zijn.

Droste-effect

Onze Stichting telt meer dan 50 scholen voor  basisonderwijs en speciaal basis en voortgezet speciaal onderwijs. Onze scholen verschillen van elkaar en ze hebben ook een paar heel belangrijke zaken gemeen:  er is heel veel deskundigheid bij de mensen die er werken en ze willen allemaal, maar dan ook allemaal het beste uit de kinderen halen. We hebben met elkaar  goed nagedacht over hoe we met elkaar het maximale uit onze samenwerking binnen de stichting zouden kunnen halen. We kwamen uit bij de kracht van analogie oftewel het Droste-effect.

Anders gezegd:  Wat we met elkaar voor elkaar willen krijgen is dat de omgang in de klas tussen leerlingen onderling en tussen leerling en leraar in lijn is met de omgang binnen de school tussen leerkrachten onderling en tussen leerkracht en directeur.  En dat willen we weer in lijn hebben met de omgang tussen directeuren onderling en tussen directeur en bestuur. En tenslotte geldt hetzelfde  voor de omgang tussen bestuur en Raad van Toezicht. Ik noem dat het Droste-effect. In continuous improvement noemt men dat alignment. Het gaat dan om voorbeeldgedrag  van hoog tot laag.

Wie het weet mag het zeggen

Onderwijs is voor mij vooral van elkaar leren, elkaar leren kennen, ontmoeten en delen. Onderwijs is elkaar vragen stellen, samen op zoek gaan naar oplossingen en het verkennen van mogelijkheden: de socratische dialoog.

Om zo te kunnen werken met elkaar moet je eigenaarschap op alle niveaus krachtig stimuleren. Dat begint al op het niveau van de kinderen: Leer en help kinderen zichzelf doelen stellen, leer en help ze planmatig toe te werken naar die doelen, laat ze elkaar daarbij helpen op basis van verschillen in aanleg en capaciteiten, en leer ze zo dat ze door samenwerking samen verder komen dan alleen.

Wat we in de klas willen meegeven aan de kinderen proberen we ook binnen onze aanpak van het werk binnen onze stichting in de praktijk te brengen. In mijn kamer hangt een oude schoolplaat “de grote vergadering”. Die afbeelding toont zeggenschap die is toebedeeld op basis van deskundigheid en niet op basis van afkomst of de plek waar je woont. Zo willen we het ook binnen Innovo: zeggenschap en eigenaarschap op basis van vakmanschap, verbinding en vertrouwen in eigen kunnen: wie het weet, mag het zeggen!

Over samenwerken en leren van elkaar

Wie het weet mag het zeggen en afkijken mag! ”

Bert Nelissen
Bestuurder Innovo

Afkijken mag!

Mensen leren het beste samen en het meeste van elkaar – afkijken mag! Wij stimuleren op alle vlakken het vormen van lerende netwerken binnen en buiten de school. Daarmee stralen we niet alleen uit dat wij als professionals van elkaar willen leren, maar ook dat wij kinderen stimuleren van elkaar te leren.

Op die manier sluiten we ook aan op de intrinsieke motivatie van onze kinderen en medewerkers. Dat is de belangrijkste voorwaarde voor leren. En om terug te komen op het Droste effect: Dat betekent dat de leerling aan het werk is met de leerkracht in de rol van adviseur en coach; de leerkracht is aan het werk en de IB-er of directeur werken met hem in de rol van adviseur of coach; de directeur is aan het werk en de bestuurder heeft de rol van adviseur of coach; de bestuurder aan het werk en de Raad van Toezicht in de rol van coach of adviseur. En daarnaast leert iedereen van zijn peers: De leerling van andere leerlingen, leerkrachten van elkaar, directeuren van elkaar en iedereen neemt deel aan lerende netwerken binnen en buiten de stichting.

Eigenaarschap betekent dan: iedereen met zijn eigen ontwikkeling aan de slag. Daarvan ben je eigenaar, daarvoor ben je verantwoordelijk en daarover leg je verantwoording af.

Lees het volledige interview met Bert Nelissen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Brigitta Mathijssen.

Brigitta Mathijssen

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Pedagogisch-didactisch handelen /

06 - 433 51 301

Meer informatie