< Terug naar het overzicht

Boeiende training opbrengstgericht werken met het jonge kind

Meer zicht op de ontwikkeling van het kind in de kinderopvang

Meer zicht op de ontwikkeling van het kind in de kinderopvang

Het jonge kind /

Mieke van de Kop en Hanne Marie Gouma werken in de kinderopvang en volgden een training van Expertis.

Training OGW

In november 2014 startte de training Opbrengst Gericht Werken (OGW) voor de ruim 500 pedagogisch medewerkers en leidsters van de kinderopvangorganisaties in Enschede. In totaal zijn er 28 groepen getraind. De training omvatte drie avonden en richt zich op inzicht in de facetten die invloed hebben op het opbrengstgericht werken en de onderdelen die direct betrekking hebben op het dagelijks handelen, zoals planmatig en doelgericht werken, de PDSA cyclus en ‘effectief werken’  in het dagelijkse werk. Ook kennis en vaardigheden rond de diverse kenmerken van spel, het werken met differentiatie groepjes en het waardevol inrichten van hoeken en ruimten kwam aan bod.

Geleerd?

Wat hebben pedagogisch medewerkers en leidsters geleerd van de training?

  • Ik ben nu dagelijks en bewuster mee bezig met opbrengstgericht werken
  • Ik beschrijf nu de SLO doelen bij de activiteiten die ik met de kinderen onderneem en evalueer deze ook
  • Ik kan nu planmatiger en efficiënter werken, ik benut mijn tijd beter
  • De hoeken en de speelleeromgeving krijgen meer aandacht, bij ieder nieuwe thema bekijken we opnieuw of het aansluit bij het thema
  • Ik kan op basis van de peutertoetsen een goede groepsindeling maken op diverse niveaus.

Ook geven zij aan dat er meer zicht is op de ontwikkeling van het kind en het belang van aandacht voor het effectiever omgaan met tijd. Op verschillende manieren is hiermee in de praktijk geoefend. Als je goed let op het aanbod en de tijdsindeling worden er eerder doelen gerealiseerd. En bijkomend voordeel: je krijgt meer rust op de groep!

Iedereen deed mee

Een groot voordeel is dat álle pedagogisch medewerkers en leidsters in dezelfde periode hebben deel genomen aan dezelfde training. Zij hebben dezelfde informatie gekregen, spreken dezelfde taal en brengen gezamenlijk het geleerde in de praktijk. Pedagogisch medewerkers en leidsters snappen waar je het nu over hebt als je het hebt over SLO doelen of efficiënt met je tijd omgaan. Al vanaf de start van de trainingen is binnen de teams afgesproken welk onderdeel ze het eerst aan gaan pakken. Omdat iedereen nu begrijpt waarover het gaat werd de implementatie makkelijker.

Meer zicht op de ontwikkeling van het kind in de kinderopvang

Kortom: petje af voor trainers en medewerkers! ”

Mieke van de Kop en Hanne Marie Gouma
Medewerkers in de kinderopvang

Conclusie

De bijeenkomsten waren zeer inspirerend en zijn ervaren als kwalitatief goede trainingen. Samen is een flinke stap gemaakt naar opbrengstgericht werken binnen de kinderopvangorganisaties in Enschede. Dat wat men al wist en dat wat wel nieuw was, is uitgelijnd en vervolgens bewuster en actiever uitgevoerd op de werkvloer.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Brigitta Mathijssen of Mintha Veldkamp.

Brigitta Mathijssen

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Pedagogisch-didactisch handelen /

06 - 433 51 301

Meer informatie