< Terug naar het overzicht

Eigenaarschap is het startpunt van de school.

Kinderen dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces

Kinderen dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces

Duurzame schoolontwikkeling / Onderwijskundig leiderschap / Lerende organisatie /

Marloes Fortuijn is Leerkracht groep 1-2 bij ICBS Het Koraal, onderdeel van het bestuur Agora. Zij is ook datacoach groep 1-2 en locatiecoördinator onderbouw.

Eigenaarschap en doelen stellen

Eigenaarschap is het startpunt van de school. Kinderen dragen zelf, op eigen niveau, de verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Eigenaarschap wordt in de groep voornamelijk bewerkstelligd middels gesprekken met leerlingen, leerkrachten en ouders. Kinderen weten aan welke doelen zij werken (groeps- en individuele doelen) en hoe zij die doelen gaan realiseren. De groepsdoelen hangen op de datamuur, die de cockpit van ons onderwijs vormt, individuele doelen staan in de eigen datamap van het kind. Kinderen worden gestimuleerd en geleerd om te evalueren en te reflecteren op gestelde doelen.

Kinderen dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces

De groepsdoelen hangen op de datamuur, de individuele doelen van de leerling zitten in hun eigen datamap. ”

Marloes Fortuijn
Leerkracht groep 1-2 bij ICBS Het Koraal en datacoach groep 1-2 en locatiecoördinator onderbouw

Groepsbijeenkomsten

In alle groepen van Het Koraal vinden wekelijks groepsbijeenkomsten plaats. Bij deze bijeenkomsten ligt de focus op eigenaarschap en de ontwikkeling van de 21ste eeuwse vaardigheden.  De groepsbijeenkomsten zijn direct gelieerd aan de datamuur. Op de datamuur hangen o.a. de missie van de klas, de klassenafspraken en de groepsdoelen, kinderen gaan hierover met elkaar in gesprek, terwijl één of twee kinderen de leiding nemen. De leerkracht helpt bij de voorbereiding, maar houdt zich tijdens de groepsbijeenkomsten op de achtergrond. Groepsbijeenkomsten hebben invloed op het verbeteren van het pedagogisch klimaat in de groep.

Leerlingen denken mee

Kinderen krijgen ook buiten de klas ruimte om mee te denken over de school. In de Leerlingenraad van Het Koraal kunnen kinderen meedenken over het onderwijsproces en het schoolbrede pedagogisch klimaat.  De Leerlingenraad bestaat uit 10 leerlingen die actief meedenken en dienen als spreekbuis voor de hele leerlingpopulatie. Ook hier ligt de focus op eigenaarschap, het ontwikkelen van de 21ste eeuwse vaardigheden en het leren begeleiden van een groepsproces.

Kinderen verantwoordelijkheid geven is niet nieuw, maar eigenaarschap in het eigen leerproces en het geven van focus op de eigen ontwikkeling is wel nieuw.

Lotusdiagram

Wij werken bij Het Koraal heel bewust aan onze kernwaarden. Het onderwijs op Het Koraal staat schematisch weergegeven in onderstaand lotusdiagram. In elke groep zijn alle elementen uit het lotusdiagram ingevoerd. Centraal staan in het lotusdiagram de ontwikkeling van de 21ste eeuwse vaardigheden en focus op leren, dus eigenaarschap van de kinderen.

lotus

Datamapgesprekken met je ouders

Kinderen bespreken tijdens de datamapgesprekken vanaf groep 2 hun eigen ontwikkeling met hun ouders. De  leerkracht loopt tijdens deze gesprekken rond en begeleidt waar nodig, maar de leerling heeft de leiding in het gesprek. Tijdens de datamapgesprekken voeren kinderen het woord. Dit zijn voor ouders de meest speciale momenten. Ouders leren in gesprek te gaan met hun kind en zien de ontwikkeling van hun kind real-time. Ouders lijken meer gemotiveerd om het kind te helpen, doordat ze precies te horen krijgen waar steun nodig is. Ouders zien de ontwikkeling van de 21ste eeuwse vaardigheden op dergelijke gelegenheden live en zijn regelmatig tot tranen toe geroerd door de enorme ontwikkeling die ze zien.

Lees het volledige interview met Marloes Fortuijn.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Brigitta Mathijssen.

Brigitta Mathijssen

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Pedagogisch-didactisch handelen /

06 - 433 51 301

Meer informatie