< Terug naar het overzicht

Zélf de opbrengsten verbeteren met prachtige rekenresultaten

In een driejarig traject naar excellent niveau

In een driejarig traject naar excellent niveau

Rekenen /

Drie jaar geleden bood de Stichting Katholiek Onderwijs Enschede haar basisscholen een rekenverbetertraject aan, ondersteund door Expertis. IBS De Eschmarke greep die kans met beide handen. Directeur Marja Baede is opgetogen over de effecten. Het rekenonderwijs heeft een grote sprong voorwaarts gemaakt.

“We zijn zó gegroeid in ons rekenonderwijs. Onlangs bleken alle groepen te voldoen aan de norm van het bestuur, die hoger ligt dan de Cito-norm, en vrijwel alle groepen aan onze eigen norm die nog iets hoger ligt. Wat een goed gevoel gaf dat, dat we dat met z’n allen voor elkaar hebben gekregen,” zegt directeur Marja Baede. ‘Met z’n allen’ verwijst naar de essentiële ketenaanpak. Bestuur, directie, leerkrachten, intern begeleiders en de rekencoördinator zetten er samen met de adviseurs van Expertis de schouders onder. Met succes. Dankzij het driejarige rekenverbetertraject van de Stichting KOE heeft deze school de rekenresultaten naar een excellent niveau kunnen tillen. Marja Baede: “Vroeger waren onze resultaten acceptabel, maar we wisten dat we nog een behoorlijke slag konden maken. Meteen bij aanvang van het traject zijn we voortvarend aan de slag gegaan. Doelen stellen is ontzettend belangrijk en daarbij leggen we de lat hoog.”

In een driejarig traject naar excellent niveau

We zijn zó gegroeid in ons rekenonderwijs. Wat een goed gevoel gaf dat! ”

Marja Baede
Directeur basisschool

Klassenbezoeken

Het rekenverbetertraject startte destijds met schooloverstijgende bijeenkomsten waar presentaties en workshops werden gegeven, onder andere door Gert Gelderblom, rekenspecialist van Expertis. Snel daarna zette De Eschmarke vooral in op klassenconsultaties. Adviseur Marlin Nijhof legde bij alle leerkrachten klassenbezoeken af, vergezeld door een intern begeleider of directielid. Daarna volgden evaluatiegesprekken. Marja Baede: “Dat was spannend. Maar de feedback was goed, krachtig en respectvol. We hebben er allemaal heel veel van geleerd. De instructievaardigheden van leerkrachten zijn verbeterd, ze kregen handreikingen hoe om te gaan met verschillen tussen leerlingen, ze leerden de groepsplannen te verfijnen. En de intern begeleiders en ikzelf werden vaardiger in het voeren van dit soort nagesprekken.”

Evaluatiegesprekken

De werkgroep rekenen ging de leerlijnen rekenen verder uitwerken, samen met Expertis, en oriënteerde zich op een nieuwe rekenmethode. En er waren twee keer per jaar evaluatiegesprekken, met een bestuurslid, de directie, de adviseurs van Expertis. De voortgang kwam aan de orde, kritische vragen werden gesteld. Tijdens een van die evaluaties bleek de opbrengst niet in alle groepen goed. Marja Baede: “Dat was niet leuk om te horen, maar het triggerde wel. We analyseerden altijd al de leerresultaten en die werden ook besproken met het team. Maar gesprekken met individuele leerkrachten bij wie de leeropbrengsten achterbleven, werden weinig gevoerd.” Die huiver is de school voorbij. Leerkrachten krijgen de vraag wat ze zélf kunnen doen om hun opbrengsten te verbeteren. Een positieve benadering is daarbij van belang.

Ontwikkelassessment en persoonlijk ontwikkelplan

Veel leerkrachten hebben het ontwikkelassessment ingevuld, als voorbereiding op hun functioneringsgesprek. Dit instrument, ontwikkeld door adviseurs van Expertis, brengt hun eigen taal- en rekenvaardigheden in kaart. Ze ziet nu soms in het persoonlijk ontwikkelplan van de leraren dat ze hoger willen scoren. “Leerkrachten zien nu veel meer hun eigen invloed op de leerresultaten. Dat motiveert! Hetzelfde geldt overigens voor mij. Het heeft me verbaasd hoeveel invloed je als leidinggevende hebt op de leeropbrengsten. Je moet weten hoe het onderwijs ervoor staat, zo verfijnd mogelijk monitoren en samen met het team werken aan verbetering van ons onderwijs. Expertis heeft ons daarbij veel gebracht. Met een koffer vol informatie en een serie handgrepen konden we elke keer verder. Met uiteindelijk prachtige resultaten als gevolg.” Reken maar dat het team dat gevierd heeft.

Reactie adviseur Gert Gelderblom

Trots, dat is wat ik ben op de collega’s van ‘De Eschmarke’.

Trots op de leraren,
omdat ze weten dat de leerlingresultaten alles te maken hebben met hun eigen functioneren. En daarom aan de slag zijn gegaan met het versterken van de eigen vaardigheden.

Trots op de interne begeleiders,
omdat die hun collega’s taakgerichte feedback geven in de les.

Trots op de rekencoördinator,
die een zware studie volgde om alles te weten te komen over rekenonderwijs om vervolgens het voortouw te kunnen nemen in allerlei (reken)verbeteractiviteiten.

Trots op de directeur,
die op een effectieve en respectvolle wijze sturing geeft aan het gedrag en het leren van leraren.

Trots op het bestuur,
dat gekozen heeft voor een onderwijsadviesorganisatie die werkt met ervaren en gedreven adviseurs. Adviseurs die vanuit de wetenschap en de praktijk weten wat werkt.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Gert Gelderblom of Marianne Espeldoorn.

Gert Gelderblom

Duurzame schoolontwikkeling / Pedagogisch-didactisch handelen / Rekenen /

06 - 49 35 56 88

Meer informatie

Marianne Espeldoorn

Duurzame schoolontwikkeling / Pedagogisch-didactisch handelen / Rekenen /

06 - 54 38 42 55

Meer informatie