< Terug naar het overzicht

Het identiteitsbewijs is ons kompas

Een kernachtig plan met richtinggevende uitspraken en grenzen

Een kernachtig plan met richtinggevende uitspraken en grenzen

Duurzame schoolontwikkeling /

In de aanloop naar een nieuw strategisch beleidsplan speelde SCOT met de directeuren van haar 13 basisscholen het identiteitsspel. Bestuurder Koos Wolterink vertelt over het proces en over de bijzondere functie die het identiteitsbewijs in de organisatie heeft.

Het strategisch beleidsplan van Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand e.o. (SCOT) was aan vervanging toe en de leiding wilde het graag over een andere boeg gooien. Niet dat het vorige slecht was: “We hadden een goed beleidsplan, waar we met alle directeuren goed over hadden nagedacht. Maar je ziet na verloop van tijd dat een beleidsplan in de kast verdwijnt en dat je het er niet gemakkelijk bij houdt.” Daarom waren bestuursleden Schoonderbeek en Wolterink op zoek naar iets handzamers. “In het onderwijs schrijven we zoveel plannen en stukken. We zochten niet een vuistdik boek, maar juist een kernachtig plan op een paar A4’tjes met richtinggevende uitspraken en grenzen.” Een van de directeuren volgt de Master Educational Leadership bij Saxion en deze kwam hier via de inbreng van Expertis in aanraking met transformationeel leiderschap en organisatie-identiteit.

Stevige discussies bij serious game

Het team van directeuren en bestuurders speelde het door Expertis Onderwijsadviseurs ontwikkelde Identiteitsspel. Het lijkt eenvoudig om de identiteit van een organisatie te vatten, maar “het was een intensieve dag en er werd keihard gewerkt.” Een streng deskundigenpanel beoordeelde de antwoorden kritisch. “We verschilden her en der behoorlijk van opvatting en er was stevige discussie over de onderwerpen. Het panel dwong ons telkens om scherper te formuleren. Dat was op het moment zelf confronterend, maar het identiteitsbewijs werd wel steeds beter en helderder.”

Het team heeft het eindproduct een paar dagen laten rusten en is er toen nog eens samen voor gaan zitten. “We hebben het stuk met elkaar doorgelopen en ons telkens afgevraagd: kan dit bij wijze van spreken zó op onze site”. Op de website kón het: onderaan dit artikel staat de link.

Kompas

Wolterink vond in het identiteitsbewijs het richtinggevend document waar ze naar op zoek waren: “Het identiteitsbewijs is de basis voor al onze plannen en ook een document waar ouders en leerlingen ons aan mogen houden. Het is het ‘why’ uit Simon Sinek’s Golden Circle. Met het identiteitsbewijs willen we bereiken dat wijzelf en onze scholen niet zomaar plannen maken, maar dat we dat bewust doen. Waarom willen we bepaalde doelen realiseren? Past dat bij onze organisatie? Zo is het identiteitsbewijs het kompas waarop we varen.”

Tot in de schoolplannen

Niet alleen op bestuursniveau is het identiteitsbewijs nu een leidend document: de directeuren bespreken het identiteitsbewijs elk in hun teams en ze gebruiken het bij het schrijven van de schoolplannen die in augustus 2015 klaar zullen zijn. Op die manier komt de organisatie-identiteit ook in de klas terecht. “Uiteindelijk zul je onze identiteit in al ons beleid terugzien. Bij een recente studiedag zijn we er al mee van start gegaan met de onderwerpen professionalisering en passend onderwijs. Nieuwe keuzes maken we met het identiteitsbewijs in de hand”.

Geen papieren tijger

“Iedereen mag ons houden aan de uitspraken die we in het identiteitsbewijs doen. Daarom staat het ook op de website. Hier stáán wij voor als organisatie en daar mogen ouders ons op aanspreken.” Wolterink illustreert dat dit gebeurt: “Recent hadden we te maken met pestgedrag op één van onze scholen. Er was een gesprek met de ouders en die wezen op het identiteitsbewijs, waarin we een veilige omgeving beloven.” Het lijkt lastig om hier op te worden aangesproken, maar dat is het niet: “Omdat we zó duidelijk met elkaar uitgesproken hebben dat we de een veilige omgeving willen bieden, was het voor mij zeer gerechtvaardigd om mijn energie in de casus te steken. Het identiteitsbewijs zorgt voor alignment: van bestuur tot in de klas werken we vanuit een gedeelde identiteit aan het realiseren van gezamenlijke doelen.”

Een kernachtig plan met richtinggevende uitspraken en grenzen

Van bestuur tot in de klas werken we vanuit een gedeelde identiteit aan het realiseren van gezamenlijke doelen. ”

Koos Wolterink
Bestuurder

Reactie

Het bepalen van een identiteit is hard werken. Waar staan wij echt voor? Wat verbindt ons? Wat is bij ons niet onderhandelbaar? Als een team eenmaal deze collectieve ambitie heeft vastgesteld, ligt er een prachtige kaderstellingen voor het schoolplan. Binnen de kaderstelling van de stichting bepalen de scholen hun eigen identiteitsbewijs en beperkt het schoolplan zich tot concrete acties die nodig zijn om de collectieve ambitie te realiseren. Op basis van data-feedback worden acties geformuleerd op school- en klasniveau. In plaats van een papieren tijger wordt het schoolplan zo een bondig en bruikbaar document. De formele informatie die het schoolplan nu eenmaal moet bevatten volgt vaak in een overzichtelijk format dat op stichtingsniveau is ontwikkeld. Alles klip en klaar, met elkaar verbonden en afgestemd. En nog belangrijker: vanuit intrinsieke motivatie bij alle betrokkenen, met maximale succeskans.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Tony van Dalen.

Tony van Dalen

Onderwijskundig leiderschap / Pedagogisch-didactisch handelen / Taal / lezen /

06 - 29 00 24 11

Meer informatie