< Terug naar het overzicht

Dromen worden werkelijkheid

De vorming van integrale kindcentra in Twente

De vorming van integrale kindcentra in Twente

Het jonge kind /

Spannend proces

Net als in veel gemeenten speelt in de gemeente Hof van Twente de oprichting van Integrale Kindcentra (IKC). De gemeente heeft een heel eigen aanpak, waarin ze ondersteund wordt door Expertis Onderwijsadviseurs. Samen organiseerden we een conferentie om kennis te delen en organisaties met elkaar in contact te brengen. Die aanpak werpt haar vruchten af, zo blijkt.

Een jaar geleden startte de gemeente het project ‘Vorming IKC’s’, dat deel uitmaakt van haar scholenvisie tot 2032. De oprichting van integrale kindcentra is een spannend proces, vertelt gemeentelijk projectleider IKC Gerda te Brinkhof.

“In onze gemeente zijn geen brede scholen gevormd, althans niet op papier. In de buurtschappen zie je dat die min of meer vanzelf ontstaan, omdat gebouwen gedeeld worden en de gemeenschap klein is. Maar de brede school is als zodanig niet geformaliseerd. Door direct met IKC’s te gaan werken, slaan we een stap over.” Daarom kiezen we er voor om middels de Brede school methodiek uiteindelijk te komen tot een IKC.

Naburige gemeenten worstelen met de oprichting van brede scholen en IKC’s, omdat de gemeente alleen direct verantwoordelijk is voor de financiering van het peuterspeelzaalwerk en dus over de andere partners geen zeggenschap heeft. Dit was voor Hof van Twente aanleiding voor het kiezen van een andere insteek: “Onze rol is om mensen enthousiast te maken, om ze bij elkaar te brengen. Ook helpen we als ze ergens tegenaan lopen. We willen dat schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en de peuterspeelzalen zélf aan de slag gaan”.

De oprichting van integrale kindcentra is een spannend proces. Het integrale model van Expertis sprak aan. ”

Gerda te Brinkhof
Gemeentelijk projectleider IKC (Integrale Kindcentra) in de gemeente Hof van Twente

Informeren en verbinden

Gedurende het voorjaar van 2013 smeedde Te Brinkhof haar plan om de organisaties bij elkaar te brengen. “In voorbereidende gesprekken met onder andere de schoolbesturen bleek dat het onderwerp iedereen wel bezighield, maar dat er kennis ontbrak. Toen ik opperde om hiertoe een conferentie te organiseren, reageerde iedereen enthousiast. De gemeente had al ervaring met Expertis, we werken wel vaker samen met de adviseurs. Het model waar ze mee werken sprak me erg aan: integraal en uitgaand van doorgaande lijnen. De aanpak sluit goed aan op de problematiek waar je bij de vorming van IKC’s voor komt te staan.”

Samen dromen

De gemeente en Expertis Onderwijsadviseurs organiseerden een conferentie, waarin iedereen geïnformeerd zou worden over “wat is een IKC en hoe kun je de oprichting aanpakken?”. Belangrijk nevendoel was, om de mensen met elkaar in gesprek te laten gaan over het onderwerp. De toenadering komt dan vanzelf, was de overtuiging van Te Brinkhof. “We wilden mensen prikkelen en laten nadenken. Zo was iedereen geïnformeerd over de organisatorische mogelijkheden en het belang van doorlopende leerlijnen. Vervolgens hebben we de deelnemers samen laten dromen over ‘hun’ IKC over tien jaar. Dat deden ze met elkaar, in teams vanuit verschillende organisaties. Een inspirerende werkvorm! Met beelden hebben de deelnemers hun IKC-droom visueel gemaakt en de dromen zijn in de groep gedeeld.” Na afloop van de conferentie wachtte Te Brinkhof geduldig af tot de zaadjes zouden ontkiemen.

Loslaten

Het lijkt spannend om de vorming van de kindcentra zo los te laten, maar het bleek succesvol: de dromen van de conferentie gaan werkelijkheid worden. “Er lopen nu vijf initiatieven van schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen. Die zijn ontstaan mede dankzij de conferentie. De organisaties zijn enthousiast en nemen zelf verantwoordelijkheid.” Waar mogelijk en wenselijk ondersteunt de gemeente: “In januari van dit jaar heb ik een studiereis georganiseerd voor de organisaties die willen samenwerken. We zijn gezamenlijk een aantal IKC’s gaan bezoeken. Ook dan breng je weer flinke tijd met elkaar door, je eet samen. Zo ontstaat er een relatie en een basis voor verdere stappen in de samenwerking.”

Samenwerken vanuit passie

De succesfactoren in dit verhaal zijn volgens Te Brinkhof geduld en respect voor elkaar. “Je moet mensen niet overvoeren, dit proces kost tijd. Je hebt altijd voorlopers en achterblijvers die pas in actie komen als anderen iets gerealiseerd hebben. Ik accepteer dat ze er zijn en ga de achterblijvers niet pushen. We zijn ervan overtuigd dat mensen pas écht gaan samenwerken als het vanuit hun passie komt.”

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Tinka Hofmeijer of Brigitta Mathijssen.

Brigitta Mathijssen

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Pedagogisch-didactisch handelen /

06 - 433 51 301

Meer informatie

Tinka Hofmeijer

Leren leren / Pedagogisch-didactisch handelen / Het jonge kind /

06 - 20 59 65 14

Meer informatie