< Terug naar het overzicht

Zélf de onderwijskwaliteit verhogen

Basisschool in recordtijd af van inspectiebeoordeling ‘zwak’

Basisschool in recordtijd af van inspectiebeoordeling ‘zwak’

Duurzame schoolontwikkeling /

In een half jaar van zwakke school naar een school die voldoet aan de basisnormen. Dat lukte onlangs basisschool De Waterspiegel in Almere, ondersteund door Expertis. Directeur Ilse Polhuijs blikt terug op een heftige tijd. “Maar wat hebben we veel bijgeleerd!”

Het moment waarop de onderwijsinspecteur haar het slechte nieuws vertelde, eerst onder vier ogen, vergeet Ilse Polhuijs voorlopig niet meer. “Onze tussenopbrengsten waren altijd voldoende. Daarnaast wisten we al twee jaar dat onze eindopbrengsten onder de maat scoorden. Toch overviel een inspectierapport met negen onvoldoendes me, het was een grote klap. Ook de teamleden reageerden geschokt. Ze werkten toch hard? Hoe kon dit nu?”

Natuurlijk werkten ze hard, de 14 teamleden van De Waterspiegel, een gereformeerde basisschool in Almere met vorig schooljaar 168 leerlingen. Maar ze werkten te weinig doelgericht en de cultuur was niet professioneel genoeg. Binnen de vakgebieden waren er al verbeteringen doorgevoerd, vooral bij begrijpend lezen. En ook leerlinggegevens werden steeds grondiger geanalyseerd. “Maar we liepen al twee jaar te zoeken aan welke radertjes we nou precies moesten draaien. Het is lastig plannen maken als je niet weet waar je heengaat. Je weet wel dat je opbrengstgericht moet werken, maar hoe doe je dat precies op de juiste manier?”, zo vat ze de zoektocht van de school samen.

Volste vertrouwen

Na het pittige inspectierapport schakelde het bestuur van de school (SVBO HAAL) Expertis Onderwijsadviseurs in, om de school te helpen in korte tijd de onderwijskwaliteit op het vereiste niveau te brengen. Drie senior adviseurs hielden in december een presentatie voor het hele team. Ze legden de situatie uit en gaven de sleutelkenmerken voor beter onderwijs aan: hoge doelen stellen, diepgaand analyseren, opbrengstgericht werken, onderwijskundig leiderschap. Ze schetsten het verbetertraject en spraken hun volste vertrouwen uit in de leerkrachten.

Ilse Polhuijs: “Het team was eerst wat afwachtend. Expertis heeft echter een goede naam en we waren supergemotiveerd. We wilden absoluut zo snel mogelijk van dat etiket ‘zwak’ af, de leerlingen hebben recht op deugdelijk onderwijs! Het doel van Expertis is dat de school het na verloop van tijd zelf echt beter kan, iets wat we natuurlijk ook zelf voor ogen hadden. Keihard samen aan de slag dus.”

Basisschool in recordtijd af van inspectiebeoordeling ‘zwak’

Onze leerkrachten hebben een kwaliteitsjas aangetrokken en die willen ze niet meer uitdoen. De inspecteur was onder de indruk. ”

Ilse Polhuijs
Directeur basisschool De Waterspiegel in Almere

Klassenbezoeken

In vliegende vaart werden er klassenbezoeken georganiseerd. Adviseur Dortie Mijs observeerde taal- en leeslessen, adviseur Gert Gelderblom rekenlessen. De intern begeleiders en de lees- en rekencoördinatoren werden erbij betrokken. Ze keken naar basisvaardigheden van leerkrachten, met name taakgerichtheid en instructievaardigheden. “De nagesprekken waren stevig, maar de leerkrachten waren blij met de feedback en de gouden tips. De intern begeleiders en coördinatoren leerden hoe ze deze feedbackgesprekken zelf goed kunnen voeren. En de leescoördinator werd begeleid bij het voorzitten van een teamvergadering over schoolbreed leesonderwijs. Beleidsafspraken zijn belangrijk, maar controle op de goede uitvoering in de groepen kon beter.”

Diepgaande analyses

Na twee maanden volgden er opnieuw klassenbezoeken om te kijken naar de voortgang. Vroeger stelde de directie zich daarin voornamelijk vragend en coachend op. “Maar Gert Gelderblom analyseerde ook de cultuur op school: hoe gaan mensen met elkaar om? Dat bleek te gezellig en te weinig professioneel. Als directeur ben ik natuurlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de school. Nog steeds ben ik een mensgericht leider, maar ik spreek medewerkers wel eerder op hun verantwoordelijkheden aan.”

Behalve een analyse van de cultuur was een analyse van de leerlinggegevens essentieel, door adviseur Ina Cijvat. Bij de finetuning van de gegevens heeft ze erg geholpen, vertelt Ilse. De school maakte wel goede trendanalyses, maar het blijkt belangrijk om binnen de vakgebieden specifiek te kijken naar de scores. Daardoor geven de resultaten eerder aanleiding tot actie.

Pluim van de inspectie

Op verzoek van Ilse kwam de inspectie al snel weer terug. Nu de teamleden wisten waar ze mee aan de slag moesten, had ze groot vertrouwen in de kracht van het team. Van te voren had ze zeker tien documenten opgestuurd met de ondernomen acties en resultaten. Het team stond er dit tweede bezoek dan ook trots en vol zelfvertrouwen bij. De inspecteur was onder de indruk en vond de vooruitgang ongekend. “We hadden acht onvoldoendes weggewerkt in een half jaar. Dat maakte hij zelden mee. Hij voegde daarom in het rapport één zeer positieve opmerking toe: De zorg voor kwaliteit zit inmiddels in alle poriën van de school. Als directeur heeft u uw mensen in hun kracht gezet en ik zie dit ook terug in de groepen.”

Expertis ondersteunt De Waterspiegel, met name bij het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Er wordt onder andere nog gekeken naar de trendscores van juni en de borging van de kwaliteit. Maar daarna kan de school zelf verder. “We hebben enorm veel geleerd van de vakinhoudelijke kennis van Expertis. Onze leerkrachten hebben een kwaliteitsjas aangetrokken vanaf januari, die willen ze niet meer uitdoen!”, verzekert Ilse Polhuijs.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Gert Gelderblom of Ina Cijvat.

Gert Gelderblom

Duurzame schoolontwikkeling / Pedagogisch-didactisch handelen / Rekenen /

06 - 49 35 56 88

Meer informatie

Ina Cijvat

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Rekenen / Taal / lezen /

06 - 49 35 56 93

Meer informatie