Werkwijze

vier_keer_acht_logo_blauw

 

8 werkprincipes, 8 stappen van duurzame schoolontwikkeling,
8 veranderingsprincipes van Kotter en 8 instrumenten

 

Elk kind heeft maar één kans op goed onderwijs. De toekomst van onze kinderen gaat ons aan het hart. We hebben in Nederland elk talent hard nodig. Daarom zijn wij als professionals in het onderwijs verplicht het maximale uit onszelf en de leerlingen te halen. Onmisbaar daarbij is: in een lerende organisatie blijven werken aan duurzame schoolontwikkeling vanuit eigenaarschap, met focus op het primaire proces, de onderwijsresultaten en een goede borging van kwaliteit. Dan is iedereen aan zet en alles consistent met elkaar verbonden!

8 werkprincipes Expertis

 1. Eigenaarschap staat centraal
 2. Alle niveaus en iedereen aan zet
 3. Continuous improvement
 4. Verhogen onderwijsopbrengsten
 5. Monitoren van voortgang
 6. Borgen van resultaten
 7. Lerende organisatie en gedeeld leiderschap
 8. Co-creatie adviseur – klant

8 stappen van duurzame schoolontwikkeling

 1. Starten vanuit de eigen drijfveren
 2. Formuleren van onderwijsconcept
 3. Samen opstellen compact beleidsplan
 4. Organisatiestructuur en lerende organisatie
 5. Versterken onderwijskundig leiderschap
 6. Focus op het primaire proces en effectief onderwijs
 7. Doelgericht en opbrengstgericht werken
 8. Congruent personeels-, kwaliteits- en communicatiebeleid

8 veranderstappen van Kotter

 1. Zorg voor een gevoel van urgentie
 2. Verzamel een leidend team
 3. Ontwikkel een heldere visie en strategie
 4. Communiceer en deel de visie
 5. Maak het anderen mogelijk om te handelen
 6. Genereer korte termijn successen
 7. Houd het tempo hoog
 8. Creëer een nieuwe cultuur

8 instrumenten Expertis

 1. Identiteitsbewijs (ID)
 2. Compact beleidsplan (A3)
 3. Lotusmodel en PDSA-cyclus
 4. Training, coaching en intervisie
 5. De laatste wetenschappelijke inzichten
 6. Toetsingskader Inspectie
 7. Professionele leergemeenschappen (PLG)
 8. Monitor goed onderwijs met data

4 x 8 = ons adviesconcept

Download hier het document 4 x 8 = ons adviesconcept met alle informatie over onze werkwijze.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met :
Tony van Dalen
E: tony.van.dalen@expertis.nl
T: 06-29 00 24 11

of Gert Gelderblom
E: gert.gelderblom@expertis.nl
M: 06-49 355 688