033 - 46 12 680 info@expertis.nl
Home » Nieuwsoverzicht » Wegvallen Eindtoets basisonderwijs 2020 leidt tot serieuze risico’s

Wegvallen Eindtoets basisonderwijs 2020 leidt tot serieuze risico’s

Vanwege het coronavirus werd er dit voorjaar geen Eindtoets in het basisonderwijs afgenomen. Dit kan echter grote gevolgen hebben voor de onderwijsloopbaan van leerlingen.

Vooral leerlingen die op de Eindtoets een hogere score halen dan de leraar verwachtte, kunnen in lagere schooltypen terecht gekomen zijn. Normaal heroverweegt een school het advies voor het voortgezet onderwijs wanneer een leerling op de eindtoets een hoger resultaat haalt dan verwacht. De afgelopen jaren leidde zo’n heroverweging in ongeveer 9 procent van de gevallen tot een bijgesteld (hoger) advies. Zo’n heroverweging op basis van de uitslag van de eindtoets heeft het afgelopen jaar dus niet plaats kunnen vinden. Uit een factsheet van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) blijkt dat vooral jongens en leerlingen uit gezinnen met een laag of middeninkomen, hiervan de dupe geworden kunnen zijn. Veel zal nu afhangen van de wijze waarop scholen voor voortgezet onderwijs nu omgaan met deze situatie. Wordt het advies van de basisschool als een gegeven beschouwd of krijgen leerlingen ook echt de mogelijkheid om op te klimmen?

 

 

Share This