033 - 46 12 680 info@expertis.nl

Symposium: Alle kinderen kunnen leren rekenen!

Workshops

Tijdens het symposium ‘Alle kinderen kunnen leren rekenen’ kunt u workshops volgen van onze onderwijsadviseurs Jitske Zwart en Ruth Heuvelman, Marcel Schmeier, Kim Borsen en Harmen Veldhuis.

Update: het is helaas niet meer mogelijk om u aan te melden voor het symposium. Alle beschikbare plaatsen zijn uitverkocht!

Een goede rekenstart – Vroegtijdig signaleren en reageren

Door Jitske Zwart en Ruth Heuvelman

Neem de zwakste twee rekenaars eens in gedachten. Wanneer waren er bij deze leerlingen de eerste signalen dat er aanpassingen in het onderwijs nodig waren? Vaak zijn deze signalen er al in groep 1-2. Aandacht voor risicokleuters is daarom heel belangrijk in verband met een goede rekenstart in groep 3 en om de ontwikkeling van latere rekenproblemen te voorkomen. In deze sessie vertellen Jitske Zwart en Ruth Heuvelman je over het belang van vroegtijdig signaleren en geven je praktische tips om dit om te zetten naar reageren en concreet handelen bij jou op school.

Jitske Zwart heeft als leraar en als intern begeleider ervaring in zowel het regulier als het speciaal basisonderwijs. Zij werkt bij Expertis onderwijsadviseurs als adviseur reken- en wiskundeonderwijs en didactisch handelen. 

Ruth Heuvelman is een ervaren jonge kind specialist. Zij heeft zij veel gepubliceerd  voor early yearsblog over onderwerpen als  kansengelijkheid, zelfregulatie bij kleuters, ontwikkelingsstimulering en ouderbetrokkenheid. Zij is vaak te vinden als dagvoorzitter op diverse conferenties rondom het jonge kind.

 

Dit moet je onthouden over onthouden 

Door Marcel Schmeier

Ook al geef je de beste instructie en betrek je kinderen actief bij je lessen; als ze de volgende dag vergeten zijn wat je ze hebt onderwezen, dan is er niet geleerd. Hoe zorg je ervoor dat kennis duurzaam wordt opgeslagen in het langetermijngeheugen van de kinderen? In deze sessie vertelt Marcel Schmeier je wat je moet onthouden over onthouden en krijg je bovendien enkele praktische tips om het oefenen vorm te geven in jouw rekenlessen.

Marcel Schmeier is onderwijsadviseur taal en reken- en wiskundeonderwijs en heeft ruime ervaring als leraar en intern begeleider in het speciaal en regulier basisonderwijs.

Marcel is auteur van diverse onderwijsboeken:

Bewegend leren in de rekenlessen

Door Kim Borsen

Voor bewegend leren in het basisonderwijs is steeds meer aandacht. Vele voorbeelden komen voorbij op social media en in veel klassen worden verschillende dingen uitgeprobeerd. Wanneer draagt het nu daadwerkelijk bij aan het leren van de leerlingen?

In deze sessie worden de laatste wetenschappelijke inzichten rondom bewegend leren gedeeld. Wat weten we al uit onderzoek en welke kenmerken spelen een belangrijke rol wanneer je bewegend leren in gaat zetten tijdens de rekenlessen?

Kim Borsen is onderwijsadviseur Reken-wiskundeonderwijs en didactisch handelen. Zij is jarenlang als leraar in het primair onderwijs werkzaam geweest, veelal op scholen die werken vanuit een daltonvisie. Naast haar werk op school, studeerde ze Onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Utrecht.

Vakkennis, leerlijnen en beleidsplan rekenen

Door Harmen Veldhuis

Naast dat het in de basisschool essentieel is dat de leerkrachten didactisch sterk in de rekenschoenen staan, is vakinhoudelijk kennis van rekenen (en bijbehorende rekentaal) en leerlijnen de basis van signaleren en acteren. Maar waar moet je mee starten? En hoe zorg je dat je dit goed borgt voor de lange(re) termijn? Daarnaast herken je misschien een hoogst actuele vraag: Hoe zorg ik dat ik wel die streefniveaus van rekenen bereik? Op deze en andere vragen zal in de workshop van Harmen Veldhuis worden ingegaan.

Harmen Veldhuis is adviseur reken- en wiskundeonderwijs en kwaliteitszorg & schoolontwikkeling. Hij heeft ervaring als leerkracht en coordinator in het primair onderwijs. Met passie vervult Harmen de functie van onderwijsadviseur als bruggenbouwer tussen de theorie en de praktijk

Share This