Interessante artikelen, handelingswijzers en andere downloads van Expertis Onderwijsadviseurs

Nieuwsberichten

Conferentie Close Reading een groot succes!

Conferentie Close Reading een groot succes!

Duurzame schoolontwikkeling / Taal / lezen /

Op 8 november 2019 heeft in Bunnik de conferentie ‘Met Close Reading de wereld vergroten’ plaatsgevonden. Ondanks dat deze conferentie een herhaling was van de volgeboekte conferentie in april 2019 is het inschrijvingsaantal overtroffen. Close Reading blijkt door steeds meer scholen enthousiast ontvangen te worden. De conferentie is door de deelnemers beoordeeld met een 8,3!

Het centrale thema van de dag was de koppeling van Close Reading aan andere vakgebieden.

Na een korte opening door Tony van Dalen, startten Dortie Mijs en Marieke van Logchem met een lezing over de koppeling van Close Reading aan wereldoriëntatie. Zij zijn ingegaan op het belang en de meerwaarde van het inzetten van Close Reading bij verschillende vakgebieden en ze hebben voorbeelden gegeven in verschillende bouwen. In de middag heeft prof. dr. Eliane Segers, hoogleraar aan de Radboud Universiteit, ons meegenomen in het begrijpend lezen van digitale media.

In de drie workshopsrondes konden de deelnemers kiezen voor basisworkshops of gevorderde workshops. De basisworkshop waarin de opbouw van een lessenserie werd uitgediept en de workshops analyse van teksten en activerende werkvormen waren zeer in trek. Bij de gevorderde workshops was er een duidelijke link met het centrale thema van de dag. Er was aandacht voor de koppeling met de inhoudslijnen tijd en ruimte, maar ook voor Close Reading bij verschillende tekstsoorten, zoals poëzie en instructieteksten.

Een aantal quotes van de deelnemers

 


Lees verder
Run for KIKA

Run for KIKA

Annemarieke Kool, onderwijsadviseur bij Expertis, gaat deelnemen aan de marathon van Berlijn voor KIKA


Annemarieke:

“Wij, die elke dag werken aan ons vak om kinderen veel mee te geven en goede kansen te bieden.
Voor sommige kinderen wordt dat belemmerd doordat zij ziek worden. Daarom loop ik voor KIKA, omdat zij het mogelijk maken om onderzoek naar medicatie te doen, waardoor de kans op genezing toeneemt.”

 

Expertis Onderwijsadviseurs ondersteunt dit initiatief! Wij wensen Annemarieke heel veel succes!

Wil je ook helpen?

Dat kan door Annemarieke te sponsoren. Klik hier voor link naar Run for Kika

 


Lees verder