Interessante artikelen, handelingswijzers en andere downloads van Expertis Onderwijsadviseurs

Nieuwsberichten

Symposium Datagebruik en instructieverbetering groot succes!

Symposium Datagebruik en instructieverbetering groot succes!

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie /

Hoe kan het gebruik van data de instructie van leraren versterken? Deze vraag leidde tot volle zalen in congrescentrum de Schakel in Nijkerk, waar op 24 mei het Expertis-symposium Datagebruik en instructieverbetering plaats vond. Gert Gelderblom, die onlangs promoveerde op dit onderwerp, liet met de nodige humor zien wat de kansen en valkuilen zijn van datagebruik voor instructieverbetering. Daarnaast verzorgden diverse wetenschappers masterclasses en adviseurs van Expertis workshops over uiteenlopende onderwerpen.

De deelnemers aan het symposium waardeerden het symposium met een ruime 8.

De opbrengst van het symposium ging in zijn geheel naar het goede doel. Edukans met het programma World Teacher heeft € 6.125.000,– mogen ontvangen. Expertis Onderwijsadviseurs bedankt alle deelnemers voor de bijdrage.

Meer info

Heeft u het symposium gemist maar bent u wel geïnteresseerd in het onderwerp? Wilt u weten wat de bevindingen uit het onderzoek van Gert kunnen betekenen voor uw school?
Stuur dan een mailtje naar: gert.gelderblom@expertis.nl

 


Lees verder
Zuid-Afrikaanse deelname aan mini-conferentie Begrijpend Lezen met begrip

Zuid-Afrikaanse deelname aan mini-conferentie Begrijpend Lezen met begrip

Duurzame schoolontwikkeling / Taal / lezen /

Door: dr. Kees Vernooy

Woensdag 2 mei jl. vond er in het kantoor van Expertis in Amersfoort de mini-conferentie ‘Begrijpend lezen met begrip’ plaats. De aanleiding van de conferentie was de komst van professor Johan Anker van de Fakulteit vir Onderwys van de Cape Peninsula University of Technology (CPUT) in Zuid-Afrika. Aan deze conferentie namen verder de volgende deskundigen deel: Jacqueline Evers-Vermeul (Universiteit van Utrecht), Suzanne Bogaerds-Hazenberg (Universiteit van Utrecht), professor Carel Jansen (Rijksuniversiteit Groningen), Jaap de Jonge (Expertis), Dortie Mijs (Expertis) en Kees Vernooy (Expertis).

Tijdens de conferentie vond er n.a.v. presentaties discussie plaats over het verbeteren van het onderwijs in begrijpend lezen. De presentaties gingen o.a. over:

  • Begrijpend lezen als belangrijkste 21ste eeuwse vaardigheid. Wat betekent dat voor het onderwijs?
  • Close reading als methodiek om het dieper begrijpend lezen bij leerlingen te versterken.
  • De rol van teksten – o.a. in schoolboeken – bij begrijpend lezen nader bekeken. Wat zegt onderzoek over de rol van de tekst? Daarnaast wordt ingegaan op het belang van expliciet onderwijs over de structuur van teksten.
  • Hoe kunnen we zwak begrijpende lezers beter met teksten leren omgaan. Wat zegt onderzoek daarover?

Herhaaldelijk kwam tijdens de conferentie de rol van de opleidingen en nascholing aan de orde, omdat deze instituties – en dat gold vooral voor Zuid-Afrika – vrijwel geen actieve en up-to-date rol spelen bij het professionaliseren van leraren op het gebied van begrijpend lezen.

De conferentie werd afgesloten met de intentie van de aanwezige deelnemers om de contacten  met elkaar in het belang van het verbeteren van de praktijk van begrijpend lezen te intensiveren.

Wat vond professor Johan Anker van de conferentie? Zijn reactie: Dit was werklik “geselschap goede en de fijn”. 

Meer info

Meer info over Close Reading en Begrijpend Lezen of neem direct contact op met Dr. Dortie Mijs

 


Lees verder