Interessante artikelen, handelingswijzers en andere downloads van Expertis Onderwijsadviseurs

Nieuwsberichten

Conferentie Close Reading – Save the date!

Conferentie Close Reading – Save the date!

Duurzame schoolontwikkeling / Taal / lezen /

Begrijpend lezen krijgt steeds meer aandacht. Leerkrachten ervaren dat hun leerlingen niet alles uit de begrijpend leeslessen halen wat er in zit. In de huidige aanpak staan vooral de leesstrategieën centraal en minder de inhoud en het dieper begrijpen van de tekst.
Expertis heeft zich verdiept in mogelijkheden om het begrijpend luisteren en lezen doelgerichter en betekenisvoller te maken en is de afgelopen jaren sterk bezig geweest met de ontwikkeling van Close Reading. Steeds meer scholen maken de overstap naar Close Reading en zijn enthousiast over het positieve effect op hun leerlingen en leerkrachten. Leerkrachten ervaren dat leerlingen meer betrokken zijn bij hun lessen door de afwisselende werkvormen en het gebruik van mooie teksten.

Conferentie Close Reading

Wilt u ook meer weten over Close Reading of u nog verder verdiepen in Close Reading?

Vrijdag 5 april 2019 van 9.00 tot 17.00 uur organiseert Expertis een conferentiedag Close Reading.

We informeren u over de opzet en werkwijze van Close Reading en wat dit voor uw school kan betekenen. Daarnaast brengen wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Close Reading. In de ochtend en aan het begin van de middag zal er een lezing plaatsvinden en u heeft keuze uit een aantal workshops. Er worden zowel workshops aangeboden voor leerkrachten die willen kennismaken met Close Reading, als verdiepende workshops voor leerkrachten die al volgens de principes van Close Reading werken.

Noteert u deze datum alvast in uw agenda? U ontvangt in oktober het programma en de mogelijkheid tot aanmelding. Wij hopen u te mogen begroeten op vrijdag 5 april 2019!

Meer lezen?

Mocht u in de tussentijd al meer willen lezen over Close Reading. In Amerika is Close Reading al een gerenommeerde aanpak en binnen Expertis hebben een aantal adviseurs een vertaling gemaakt naar de Nederlandse praktijk. Het boek Close Reading, werken aan dieper tekstbegrip in het basisonderwijs komt in september uit. Hier leest u meer over de inhoud van het boek en hoe het boek kunt bestellen.

 

 

 

 

Meer info over Close Reading

Op onze website kunt u meer lezen over Begrijpend lezen en luisteren: Close Reading


Lees verder
Preventie van laaggeletterdheid en dyslexie

Preventie van laaggeletterdheid en dyslexie

Duurzame schoolontwikkeling / Taal / lezen /

Laaggeletterdheid is een groot individueel en maatschappelijk probleem. In de afgelopen jaren is het percentage Nederlandse jongeren met een taalachterstand sterk toegenomen: van 11,5% in 2003 naar 17,9% in 2015 (PISA-rapport). Expertis Onderwijsadviseurs staat voor het voorkómen van laaggeletterdheid en dyslexie. Samenwerking tussen ouders, schoolbesturen, gemeenten en dyslexiecentra is noodzakelijk om het tij te keren. Teveel kinderen krijgen ten onrechte de diagnose dyslexie. Dit is niet goed voor deze kinderen en kost de samenleving veel geld.

“Dyslexie is wat overblijft nadat laaggeletterdheid is bestreden” (Aryan van der Leij). Een preventieve aanpak is noodzakelijk om laaggeletterdheid te voorkomen en de kinderen die dyslectisch zijn zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Expertis Onderwijsadviseurs en DCTwente zijn een meerjarig project gestart dat heet: ‘Preventie laaggeletterdheid en dyslexie’. Hierbij wordt samenwerking gezocht met schoolbesturen, ouders, gemeenten en samenwerkingsverbanden.

Samen met de IJsselgroep en Gelderveste, een Achterhoeks schoolbestuur, zijn we inmiddels gestart. De 19 scholen van dit bestuur zetten hun schouders onder goed taal-leesonderwijs en goede begeleiding bij dyslexie.

Belangstelling?

Mogelijk heeft u als gemeente, bestuur, samenwerkingsverband of oudervereniging belangstelling voor dit project.
Neem dan contact op met: Ebelien Nieman of Johanna Jager


Lees verder