Interessante artikelen, handelingswijzers en andere downloads van Expertis Onderwijsadviseurs

Kennisdeler

In principe kan elk kind leren lezen

In principe kan elk kind leren lezen

Duurzame schoolontwikkeling / Pedagogisch-didactisch handelen / Taal / lezen /

Een artikel van dr. Kees Vernooy | Uit: Basisschool Management - juli 2017

EDI-ambassadeurs

EDI-ambassadeurs

Pedagogisch-didactisch handelen / Rekenen / Taal / lezen /

Expliciete Directe Instructie

De leereffecten van het Enschedese lees- en rekenverbeterplan

De leereffecten van het Enschedese lees- en rekenverbeterplan

Duurzame schoolontwikkeling / Rekenen / Taal / lezen /

Het lees- en rekenverbeterplan waarmee de schoolbesturen Consent en VCO in Enschede gezamenlijk aan de slag zijn gegaan, heeft zijn vruchten afgeworpen. De resultaten van de leerlingen zijn duidelijk verbeterd.