Interessante artikelen, handelingswijzers en andere downloads van Expertis Onderwijsadviseurs

Kennisdeler

De rekenmethode ‘losser’ gebruiken

De rekenmethode ‘losser’ gebruiken

Duurzame schoolontwikkeling / Pedagogisch-didactisch handelen / Rekenen /

Voorbereidend denkwerk verhoogt de kwaliteit | Een artikel van Marianne Espeldoorn & Yvonne van der Eerden | Uit: Volgens Bartjens - nummer 5 mei 2017

Rekenmethode anders vasthouden

Rekenmethode anders vasthouden

Duurzame schoolontwikkeling / Rekenen /

Tegemoet komen aan verschillen - een artikel van Ina Cijvat en Marianne Espeldoorn | uit: JSW mei 2017

EDI-ambassadeurs

EDI-ambassadeurs

Pedagogisch-didactisch handelen / Rekenen / Taal / lezen /

Expliciete Directe Instructie

De leereffecten van het Enschedese lees- en rekenverbeterplan

De leereffecten van het Enschedese lees- en rekenverbeterplan

Duurzame schoolontwikkeling / Rekenen / Taal / lezen /

Het lees- en rekenverbeterplan waarmee de schoolbesturen Consent en VCO in Enschede gezamenlijk aan de slag zijn gegaan, heeft zijn vruchten afgeworpen. De resultaten van de leerlingen zijn duidelijk verbeterd.

Een goede rekenstart

Een goede rekenstart

Rekenen / Het jonge kind /

Uw leerlingen succeservaringen laten opdoen bij hun eerste kennismaking met rekenen, hoe doet u dat?