< Terug naar het overzicht

Het versterken van het begrijpend lezen door Close Reading

Een artikel van dr. Kees Vernooy en dr. Dortie Mijs

Het versterken van het begrijpend lezen door Close Reading
Een artikel van dr. Kees Vernooy en dr. Dortie Mijs | uit: Zorgbreed 53- Jaargang 14, nr. 1. sep-okt-nov 2016

Close Reading is een specifieke aanpak die leerlingen helpt om complexe, moeilijkere teksten te begrijpen. Leerlingen wordt o.a. door herhaald lezen van moeilijke teksten of tekstdelen een aanpak geboden waarvan ze profijt kunnen hebben. Bovendien ondervraagt de lezer bij Close Reading als het ware de schrijver, waardoor een beter tekstbegrip zou ontstaan.

Lezen kent een universeel doel, namelijk proberen te begrijpen wat de schrijver met een tekst over een bepaald onderwerp wil zeggen. Vaardig zijn in het omgaan met teksten is cruciaal voor schoolsucces en het latere maatschappelijk functioneren van leerlingen.
Close Reading is een manier van met teksten omgaan door deze of delen ervan te lezen en te herlezen met als doel vanuit het gestelde leesdoel tot een dieper begrip van de tekst te komen.
Close Reading is een vorm van analytisch lezen die moet bijdragen aan een dieper tekstbegrip, o.a. om vragen over de tekst te kunnen beantwoorden. Fisher en Frey (2012) zien Close Reading als een praktijk waarin leerlingen vanuit interactie met de tekst door intensief en kritisch lezen een tekst onderzoeken door deze meerdere keren te lezen. Dit vraagt ook om het maken van aantekeningen en om nadenken over wat er met de verkregen informatie kan en moet gebeuren. Maar ook om … maar ook om soms stil te staan bij delen van de tekst waarbij de lezer zich afvraagt of hij deze goed begrepen heeft. Het uitgangspunt van Close Reading is een actieve, doelgerichte, kritische en zich competent voelende lezer die betekenis aan een tekst of delen van de tekst verleent en weet hoe hij/zij dit het beste kan aanpakken.

Lees verder

 


Download

Dortie Mijs

Duurzame schoolontwikkeling / Onderwijskundig leiderschap / Taal / lezen /

06 - 54 37 38 95

Meer informatie