< Terug naar het overzicht

Toezicht naar eigen inzicht

Het nut van audits

Toezicht naar eigen inzicht

Bron: Basisschool Management 6 | september 2018 | Door: Jaap de Jonge


De afgelopen jaren verzorgde de inspectie het toezicht op de scholen door middel van een periodiek kwaliteitsonderzoek, u kent dat vast nog wel. Vervolgens ging de inspectie meer risicogericht aan het werk en tja, die risico’s zaten natuurlijk vooral in de opbrengsten. Toen al werd impliciet de vraag ‘kunnen jullie het nu zelf?’ aan de scholen gesteld, nadat de inspectie voorop ging in het opbrengstgericht werken.

De tijd lijkt rijp voor de vraag of de scholen het toezicht nu zelf kunnen organiseren. Zoals altijd is het een mix van vele factoren die de inspectie deze stap heeft doen zetten. Populistische retoriek – ‘de inspectie moet terug in het hok’ – in combinatie met ‘het terugleggen van verantwoordelijkheden daar waar ze horen’ en een snufje bezuinigingen. Kortom, iedereen heeft wel een argument waarom het nu zo moet. Minder
positieve ervaringen elders (denk aan de gevolgen van het verminderen van het bouw- en woningtoezicht) leverden geen enkele belemmering op.

Andere opzet

Als bestuurder kun je nu het toezicht naar eigen inzicht vormgeven. Voor het eerst sinds lange tijd hoeven we nu niet allemaal weer direct de inspectie te imiteren, nu zij voor nieuw kader, maar vooral voor een andere opzet heeft gekozen. Niet iedereen heeft dat helemaal begrepen, gelet op sommige ‘instrumenten’ die nu worden aangeboden en waarin elke zin uit het nieuwe onderzoekskader wordt beschouwd als een nieuwe indicator. Daar zit de pavlov-reactie van weleer nog volop in. In de trant van ‘weet jij al dat ze nu ook daar op letten?’ Waarna het kwartetspel – ‘mag ik dan van jou…’ – kan beginnen. Oké, helemaal volgens eigen inzicht kan het natuurlijk ook weer niet. Er worden nu eenmaal wettelijke eisen aan het onderwijs gesteld, met name met betrekking tot het (sociale) veiligheidsbeleid. Maar deze eisen zijn zelden strijdig met het eerder genoemde eigen inzicht. En wat is er nu leuker dan zelf te bepalen waar het onderwijs op jouw scholen aan moet voldoen?

Download het hele artikel


Download

Jaap de Jonge

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Pedagogisch-didactisch handelen /

06-200 33 783

Meer informatie