< Terug naar het overzicht

Niet de stof, maar het niveau als leidraad

Niet de stof, maar het niveau als leidraad

Niet de stof, maar het niveau als leidraad – De jaarklasgroep voorbij

Een artikel uit Onderwijsblad 01, d.d. 14 januari 2017
Tekst: Marry Schoemaker
Beeld: Fred van Diem
M.m.v.: Kees Vernooy


Werken in groepsdoorbrekende niveaugroepen om leerlingen op maat te bedienen: op verschillende scholen wordt er mee geëxperimenteerd. Er zijn ook kritische geluiden.

Op basisschool de Boomladder in Heerhugowaard lopen leerlingen van de groepen 7, 7/8 en 8 met hun bakjes naar een ander klaslokaal. Alle zevendegroepers krijgen een gezamenlijke rekeninstructie, omdat het een lastige les betreft. Alle achtstegroepers krijgen een instructie in een ander lokaal. Daarna maken ze een aantal opgaves op hun tablet. Wie 80 procent van de opgaves goed heeft, gaat in een derde lokaal in stilte aan eigen rekendoelen verder werken. In tweetallen samenwerken in een vierde klaslokaal kan ook.

Tijdens de instructie zitten drie plusleerlingen alvast in het derde lokaal aan eigen opgaves te werken op de tablet, met naast de tablet een uitrekenschriftje. “De instructie is niet zo leuk als ik het al snap”, vertelt een van hen, Lucas. Medeleerling Pim vult aan: “Maar als het over een onderwerp gaat dat ik nog niet snap, blijf ik wel bij de instructie.”

“Twee jaar geleden merkten we dat de leerlingen uit de bovenbouw moeilijk te motiveren waren. De niveauverschillen bleken te groot”, vertelt adjunct-directeur Marc van Heijster. De school besloot het roer om te gooien. Op andere scholen werd inspiratie opgedaan. Sinds dit schooljaar werken de groepen 7/8, op deze school tak 7/8 genoemd, in groepsdoorbrekende niveaugroepen die per zaakvak zijn ingedeeld. Voor bijvoorbeeld de Kanjertraining en verjaardagen zitten de leerlingen nog in hun eigen groep. En voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde wordt gewerkt in een circuit: elke leerkracht geeft vier weken lang éénvan de vakken aan alle groepen van een leerjaar.

Bij de kleuters zijn er voor het leesonderwijs groepsdoorbrekende niveaugroepen, de leerlingen uit de vier kleutergroepen worden dan verdeeld over zes groepen. In de middenbouw wordt bij begrijpend lezen en rekenen met groepsdoorbrekende niveaugroepen gewerkt. Mogelijk kunnen straks leerlingen in de toekomst ook aanschuiven bij een niveaugroep in een andere ‘tak’. Al langere tijd heeft de school daarnaast een apart SEN-lokaal waarin kinderen die dat nodig hebben extra begeleiding krijgen.

Download

Lees het hele artikel