< Terug naar het overzicht

De rekenmethode ‘losser’ gebruiken

Voorbereidend denkwerk verhoogt de kwaliteit | Een artikel van Marianne Espeldoorn & Yvonne van der Eerden | Uit: Volgens Bartjens - nummer 5 mei 2017

De rekenmethode ‘losser’ gebruiken

Onderwijsadviseurs krijgen veel vragen over het losser werken met de methode en kwesties als vooraf toetsen en één doel per les aanbieden en verwerken. Hieruit blijkt dat leerkrachten behoefte hebben aan zekerheid over het juiste aanbod per blok, over differentiatie, over het afgestemd lesgeven en over de termijn waarop sommige lesdoelen gememoriseerd of geautomatiseerd zouden moeten zijn. De auteurs van dit artikel bepleiten het maken van verstandige keuzes uit het grote aanbod van de methode en per blok een gedegen voorbereiding te maken op de doelen.

Rekenmethodes zijn ontwikkeld voor de gemiddelde school en de gemiddelde leerling ergens in Nederland. We weten allemaal dat deze school en deze leerling eigenlijk niet bestaat en dat geen enkele methode daarom ideaal is. Er zullen altijd aanpassingen gedaan moeten worden om de rekenlessen aan te laten sluiten bij de leerling. Het aanpassen van de rekenmethode vinden veel leerkrachten lastig. Vaak krijgen onderwijsbegeleiders daarover regelmatig vragen: ‘Wat mag ik weglaten? Welke alternatieve opdrachten kan ik aanbieden? Bepaalde oefeningen komen te weinig aan bod tijdens de les, hoe kan ik dat oplossen?’
Vragen die heel begrijpelijk zijn want leerkrachten willen het beste voor de leerlingen maar hebben beperkte tijd voor voorbereidingen en weten niet altijd of de keuzes die gemaakt worden de juiste
zijn. Hoe kunnen we leerkrachten instrumenten in handen geven om wat losser met de rekenmethode om te Ieren gaan? We bespreken in dit artikel enkele voor- en nadelen van het losser werken met
de methode en eindigen met een aanpak waar we veel goede resultaten van zien.

Eén doel per les

‘Zijn er rekenmethodes die één rekendoel centraal stellen per les?’ De laatste tijd wordt deze vraag herhaaldelijk gesteld. Leerkrachten geven als reden aan dat hun leerlingen met één doel per les meer
tijd krijgen om zich in de nieuwe stof te verdiepen. Veel leerkrachten vinden het verwarrend voor leerlingen als er meerdere onderwerpen per les worden aangeboden. De zwakkere leerling is vaak
veel tijd kwijt aan de herhalingsonderwerpen en komt daardoor te weinig toe aan het inoefenen van de nieuwe stof. Voor de sterke rekenaar bieden de herhalingsdoelen niet voldoende uitdaging. Kortom, redenen genoeg om één doel per les centraal te stellen, zou men denken. Of toch niet? Een belangrijke overweging daarbij is dat een onderwerp per les niet hetzelfde is als één doel per les. Je oefent dat getallen uit honderdtallen, tientallen en eenheden bestaan.

Voorbeeld uit Wereld in Getallen

 

In de huidige rekenmethodes zien we dat een les bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Herhaling van rekenfeiten
  • Instructie voor het (nieuwe) rekendoel waarbij aandacht is voor interactie
  • Mathematiseren en strategiegebruik

Methodes bepalen zelf in welke volgorde deze onderdelen aan bod komen. Daarna komen meestal de opdrachten voor zelfstandige verwerking van de nieuwe lesstof aan bod. Het laatste onderdeel van de les bestaat vaak uit de differentiatiemogelijkheden waarbij leerlingen werken aan verdiepingsstof, aan vereenvoudigde opdrachten en het oefenen van basale vaardigheden. Of zelfs een mix van deze differentiatiemogelijkheden.

 

… lees verder…