< Terug naar het overzicht

Rekenmethode anders vasthouden

Tegemoet komen aan verschillen

Rekenmethode anders vasthouden

Een artikel van Ina Cijvat en Marianne Espeldoorn | Uit: JWS, mei 2017

 

Begin over passend onderwijs en in elke teamkamer ontstaat meteen discussie: ‘Onze methodes zijn niet geschikt om voldoende tegemoet te komen aan alle verschillen tussen leerlingen, maar we zien het niet zitten om zonder te werken.’ Hoe kunnen we dan, bijvoorbeeld in ons rekenonderwijs, onderzoeken hoe we de methode beter kunnen inzetten, zodat die wél een bruikbaar hulpmiddel wordt?

Op je bureau ligt ongetwijfeld de handleiding van de rekenmethode. Die handleiding is een bron van informatie over allerlei rekeninhoudelijke onderwerpen: doelen, leerlijnen, cruciale leermomenten, didactische aanwijzingen, enzovoort. Het is zoveel informatie dat je door de bomen soms het bos niet meer ziet. Bovendien merk je als leerkracht dat de methode vaak niet precies aansluit bij het leerproces van de leerlingen in je groep: volgens de methode moeten de leerlingen vandaag oefenen met het optellen over het honderdtal, maar het rijgend optellen over het tiental is voor een groot deel van de groep nog een lastige vaardigheid. Wat doe je dan? Ga je toch verder met de lessen uit de methode of leg je de methode aan de kant en ga je aan de slag met het oefenen van de sprong over het tiental? De methode durven loslaten, of anders vasthouden, vraagt veel van je kennis en vaardigheden. Hoe benut je alle informatie uit de methode effectief en creëer je juist ruimte om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van je leerlingen?

Download het hele artikel


Download

Ina Cijvat

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Rekenen / Taal / lezen /

06 - 49 35 56 93

Meer informatie