< Terug naar het overzicht

Rekenmethode anders vasthouden

Tegemoet komen aan verschillen - een artikel van Ina Cijvat en Marianne Espeldoorn | uit: JSW mei 2017

Rekenmethode anders vasthouden

Begin over passend onderwijs en in elke teamkamer ontstaat meteen discussie: ‘Onze methodes zijn niet geschikt om voldoende tegemoet te komen aan alle verschillen tussen leerlingen, maar we zien het niet zitten om zonder te werken.’ Hoe kunnen we dan, bijvoorbeeld in ons rekenonderwijs, onderzoeken hoe we de methode beter kunnen inzetten, zodat die wél een bruikbaar hulpmiddel wordt?

Op je bureau ligt ongetwijfeld de handleiding van de rekenmethode. Die handleiding is een bron van informatie over allerlei rekeninhoudelijke onderwerpen: doelen, leerlijnen, cruciale leermomenten, didactische aanwijzingen, enzovoort. Het is zoveel informatie dat je door de bomen soms het bos niet meer ziet. Bovendien merk je als leerkracht dat de methode vaak niet precies aansluit bij het leerproces van de leerlingen in je groep: volgens de methode moeten de leerlingen vandaag oefenen met het optellen over het honderdtal, maar het rijgend optellen over het tiental is voor een groot deel van de groep nog een lastige vaardigheid. Wat doe je dan? Ga je toch verder met de lessen uit de methode of leg je de methode aan de kant en ga je aan de slag met het oefenen van de sprong over het tiental? De methode durven loslaten, of anders vasthouden, vraagt veel van je kennis en vaardigheden. Hoe benut je alle informatie uit de methode effectief en creëer je juist ruimte om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van je leerlingen?

Beredeneerde keuzes maken om antwoord te vinden op de vraag of de les uit de methode wel passend is voor je groep, kun je jezelf eerst een aantal vragen stellen (zie het kader ‘Zicht op leren van leerlingen’ onder aan deze pagina). Deze vragen nodigen je uit tot het onderzoeken van twee dingen:

  • Weet ik precies welke doelen belangrijk zijn in deze les? En weet ik ook welke doelen ik mijn leerlingen in dit blok wil laten behalen: toetsdoelen, nieuwe doelen, automatiseringsdoelen?
  • Heb ik scherp wat de beginsituatie van mijn leerlingen is? Zowel wat betreft kennis als vaardigheden?

Misschien heb je deze vragen al beantwoord in het groepsplan dat je voor rekenen gemaakt hebt. In de praktijk zien we vaak dat het groepsplan niet meer is dan een formulier dat ingevuld moet worden en dat daarna in een kast verdwijnt. Door in plaats daarvan een blok van rekenen grondig voor te bereiden aan de hand van vragen zoals hierboven genoemd, sla je twee vliegen in één klap:

  1.  Je hebt helder welke doelen centraal staan in de komende periode, je kunt heel gericht keuzes maken welke leerstof je wel en niet aanbiedt en je creëert daarmee ruimte om aandacht te geven aan wat jij als leerkracht belangrijk vindt.
  2. Je weet wat je leerlingen nodig hebben om die doelen te behalen en je maakt bewust keuzes hoe je lesgeeft en wanneer je welke leerlingen ondersteunt en uitdaagt.

 

…lees verder…


Download

Ina Cijvat

Duurzame schoolontwikkeling / Lerende organisatie / Rekenen / Taal / lezen /

06 - 49 35 56 93

Meer informatie