< Terug naar het overzicht

Rekenen VO

Rekenen VO

Sinds 2011 bestaat het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD). Hierin wordt beschreven wat het onderwijs kan doen aan het signaleren en begeleiden van leerlingen met ernstige reken-wiskundeproblemen.

Het doel van het Protocol ERWD is het bieden van :

 • een passend rekenwiskunde-aanbod voor alle leerlingen;
 • preventieve handreikingen;
 • handreikingen en richtlijnen om rekenproblemen vroegtijdig te signaleren en te verhelpen

Daarnaast is het doel om:

 • de kwaliteit van de begeleiding van leerlingen te verhogen;
 • alle leerlingen tot een passend niveau van functionele gecijferdheid te brengen.

Het protocol geeft aanwijzingen voor:

 • het ontwikkelen van goed rekenwiskunde-onderwijs;
 • het afstemmen van het onderwijs op de ontwikkeling van leerlingen;
 • het voorkomen van rekenwiskunde-problemen;
 • het gericht begeleiden van leerlingen met rekenwiskunde-problemen en dyscalculie;
 • het ontwikkelen van rekenbeleid;
 • het ontwikkelen van zorgbeleid.

Meer informatie bij

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marianne Espeldoorn:
E: marianne.espeldoorn@expertis.nl
T: 06 – 54 38 42 55


Download