< Terug naar het overzicht

Op weg naar meer excellente lezers

Op weg naar meer excellente lezers

PIRLS toont (in 2012) dat Nederland in vergelijking met andere hoog geïndustrialiseerde landen slechts 4% excellente lezers heeft, terwijl het aantal excellente lezers eigenlijk minstens 15% zou moeten zijn.

Aandacht voor excellente lezers is geen voorrecht maar een recht voor deze leerlingen. Uitgangspunt daarbij is dat in elke basisschool centraal staat dat de onderwijsbehoeften van de excellente lezers structurele aandacht binnen de school krijgen. Zinvolle activiteiten voor excellente lezers hebben ook een positieve doorwerking naar de andere leerlingen, onder andere doordat het leesonderwijs voor alle leerlingen uitdagender zal worden.

De publicatie biedt uitgebreide informatie, in de kwaliteitskaart vindt u praktische tips om meteen aan de slag te gaan.


Download