< Terug naar het overzicht

Het verbeteren van de leesvaardigheid nader bekeken

Het verbeteren van de leesvaardigheid nader bekeken

In het artikel wordt ingegaan op het belang van een goede leesvaardigheid voor elke leerling en op de activiteiten die in de afgelopen jaren in Nederland plaatsvonden om de leesvaardigheid van de leerlingen te verbeteren.

De effecten van die verbetertrajecten waren voor de helft van de scholen positief, maar er werden op verschillende scholen dikwijls belemmerende factoren aangetroffen voor beter leesonderwijs, zoals: het niet effectief omgaan met verschillen, onvoldoende gebruik maken van wetenschappelijke leeskennis, lezen niet als basisvaardigheid zien, onvoldoende aandacht voor een goede leesstart, te weinig aandacht voor effectieve leesinstructie, het ontbreken van onderwijskundig leiderschap, onvoldoende tijd aan lezen besteden, onvoldoende aandacht voor oudere zwakke lezers en de aanwezigheid van mythen, zoals opvattingen over natuurlijk leren en veel zwakke lezers worden dyslectisch genoemd, terwijl ze didactisch verwaarloosd zijn.

Van genoemde factoren leiden vooral onvoldoende vroegtijdige aandacht voor kinderen uit risicogroepen, maar ook niet goed geprofessionaliseerde leerkrachten, het ontbreken van effectieve leesinstructie c.q. het niet effectief kunnen omgaan met verschillen tot achterblijvende leesresultaten.

Mijn Youtube filmpje over nieuwe inzichten op het gebied van begrijpend lezen. Dit filmpje is gemaakt met Jos Cöp en Michael van Haaren.

 


Bekijk hier een filmpje met tekst.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:

Dortie Mijs
E: dortie.mijs@expertis.nl
T: 06 – 54 37 38 95

Of Marieke van Logchem:
E: marieke.van.logchem@expertis.nl
T: 06 – 433 51 318

Of Tony van Dalen:
E: tony.van.dalen@expertis.nl
T: 06 – 29 00 24 11


Download