< Terug naar het overzicht

Handelingswijzer Passend onderwijs voor sterke rekenaars

Compacte beschrijving voor een werkwijze in groep 3 t/m 8 voor leerkrachten, rekencoördinatoren en directie

Handelingswijzer Passend onderwijs voor sterke rekenaars

Aandacht voor sterke leerlingen is geen voorrecht maar een recht.

Verdiepen van rekenactiviteiten

Op elke school zitten sterke rekenaars, leerlingen die goed zijn in rekenen. Dit kunnen leerlingen zijn die altijd als eerste klaar zijn, maar ook rekenaars die een stuk langzamer werken. Leerlingen die rekenen-wiskunde het allerleukste vak vinden, maar ook leerlingen die het saai vinden. En wellicht ook wel een leerling waar je nu niet zo aan denkt als je kijkt naar de resultaten bij rekenen. Gemiddeld zijn 15 – 20% van de leerlingen sterke leerlingen die niet voldoende uitgedaagd worden vanuit het aanbod van de reguliere methode.

In Nederland zorgen we goed voor de zwakste rekenaars. Uit het PIRLS- en TIMSS-onderzoek (2012) blijkt echter dat zowel voor lezen als de exacte vakken, het percentage leerlingen dat het hoogste niveau haalt, de afgelopen jaren steeds kleiner is geworden. Daarnaast weten we uit onderzoek dat juist sterke leerlingen die afkomstig zijn uit sociaal zwakkere milieus of achterstandsgroepen lang niet altijd (h)erkend en voldoende uitgedaagd worden.

Zinvolle activiteiten voor sterke leerlingen hebben daarnaast ook een positieve doorwerking naar de andere leerlingen, onder andere doordat het onderwijs voor alle leerlingen uitdagender wordt.

In deze handelingswijzer krijgt u tips en technieken aangereikt die u direct kunt toepassen in uw eigen dagelijkse praktijk.

Voorkant HW sterke rekenaars

Voor informatie over een werkwijze in groep 1/2 verwijzen we naar de Handelingswijzer Passend onderwijs voor rekensterke kleuters.


Download

Marianne Espeldoorn

Duurzame schoolontwikkeling / Pedagogisch-didactisch handelen / Rekenen /

06 - 54 38 42 55

Meer informatie