< Terug naar het overzicht

Fonemisch bewustzijn: didactische aanwijzingen bij zinnen auditieve analyse en klankgroepen

Fonemisch bewustzijn: didactische aanwijzingen bij zinnen auditieve analyse en klankgroepen

Fonemisch bewustzijn staat voor ‘het bewustzijn dat woorden uit klanken bestaan’ en is een belangrijk onderdeel van beginnende geletterdheid. Het draagt bij aan een goede leesstart en een goed spellingbewustzijn in groep 3.

Deze handelingswijzer beschrijft de didactiek bij drie specifieke domeinen binnen het fonemisch bewustzijn: zin onderverdelen in woorden, auditieve analyse en klankgroepen. De andere domeinen worden omwille van de leesbaarheid niet behandeld.

Het is belangrijk dat een schoolteam met elkaar afspraken maakt over de te hanteren didactiek en dit vastlegt in een borgingsdocument. Hiermee wordt didactische verwarring bij leerlingen voorkomen.


Download