< Terug naar het overzicht

Fonemisch bewustzijn: didactische aanwijzingen bij rijmen

Fonemisch bewustzijn: didactische aanwijzingen bij rijmen

Fonemisch bewustzijn staat voor ‘het bewustzijn dat woorden uit klanken bestaan’ en is een belangrijk onderdeel van beginnende geletterdheid. Het draagt bij aan een goede leesstart in groep 3.

Deze handelingswijzer beschrijft de didactiek bij het domein ‘rijmen’

Het hanteren van een heldere- en expliciete instructie draagt bij aan een beter begrip en betere vaardigheid van het rijmen. Leerlingen die moeite hebben met rijmen in de kleutergroepen, hebben vaak meer moeite om tot lezen te komen. Door preventief aandacht te geven aan deze vaardigheid kunnen deze problemen worden voorkomen.

Als alle leerlingen kunnen rijmen, dan heeft dit een positief effect op hun leesstart in groep 3 en daarmee op de gehele verdere leesontwikkeling.


Download