< Terug naar het overzicht

Digitale geletterdheid van 14-jarigen

Digitale geletterdheid van 14-jarigen

Tijdens de Onderzoeksconferentie 2015 presenteerde dr. Martina Meelisen (Universiteit Twente) de resultaten van een internationaal onderzoek naar digitale geletterdheid bij 14-jarigen. Digitaal geletterd wil zeggen dat iemand beschikt over de vaardigheden om informatie te zoeken, evalueren, delen en er nieuwe informatie mee te creëren, zodanig dat effectief kan worden geparticipeerd in de samenleving. Meelisen vraagt zich af: is het nu zo dat onze jongeren die van jongs af aan vertrouwd zijn met tablets, pc’s, smartphones, voldoende informatievaardigheden meekrijgen? Zijn ze echte ‘digital natives’?

Uit het onderzoek blijkt dat de 14-jarigen uit Tsjechië aan top gaan, Nederland eindigt in de subtop, wel net iets boven Duitsland. Meisjes scoren beter dan jongens, terwijl jongens hun eigen digitale geletterdheid hoger inschatten. Belangrijkste conclusie is: tweederde van de leerlingen komt niet verder dan niveau 2 van de 4 niveaus van digitale geletterdheid. Dat wil zeggen dat deze leerlingen wel informatie kunnen zoeken en verwerken, maar dat ze dat niet zelfstandig, zonder aanwijzingen kunnen. Ze hebben de hulp en sturing van het onderwijs en de ouders nodig om voldoende informatievaardigheden te verwerven om effectief te kunnen functioneren in de 21e eeuw. Alle reden om daar in het onderwijs gericht aandacht aan te besteden. Het gaat dus niet vanzelf.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:

Ebelien Nieman
E: ebelien.nieman@expertis.nl
T: 06 – 151 74 979

Ebelien Nieman

Duurzame schoolontwikkeling / Taal / lezen /

06-15 17 49 79

Meer informatie