< Terug naar het overzicht

Resultaatgerichte ouderbetrokkenheid

Resultaatgerichte ouderbetrokkenheid

Wederzijdse verwachtingen stroomlijnen op basis van visie en beleid

Expertis Onderwijsadviseurs organiseert vijf bijeenkomsten voor directeuren, coördinatoren en interne begeleiders met als resultaat:

  • een door uw team gedragen visie en beleid op ouderbetrokkenheid
  • u bent in staat om uitvoering te geven, samen met uw collega’s, aan resultaatgerichte ouderbetrokkenheid op uw school.

Wij kunnen dit in overleg op maat invullen voor uw school of bestuur.

In de praktijk blijkt dat er regelmatig wrijvingen ontstaan tussen de verwachtingen van ouders en leerkrachten. Er leven nog steeds veel vragen over hoe ouders het beste betrokken kunnen worden bij de dagelijkse praktijk.
Scholen die zich realiseren welke verwachtingen er wederzijds leven en pogingen doen om deze verwachtingen te stroomlijnen maken meer kans op een resultaatgerichte samenwerking met àlle ouders.

Uit allerlei onderzoeken blijkt dat kinderen meer leren en zich beter ontwikkelen als ouders en leerkrachten goed samenwerken met elkaar. Alle ouders willen betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kinderen en leerkrachten vinden het belangrijk ouders bij die ontwikkelingen te betrekken. Binnen scholen is ouderbetrokkenheid een belangrijk punt. Met z’n allen zijn wij er van overtuigd dat we kinderen willen stimuleren in hun ontwikkeling vanuit deels overlappende invloedssferen: thuis, school en omgeving.

Begeleiding

Wilt u de nieuwste inzichten horen over de factoren die ouderbetrokkenheid beïnvloeden, aspecten die bijdragen aan de prestaties van leerlingen en hoe de school een effectieve bijdrage kan leveren aan het vergroten van ouderbetrokkenheid? Vanuit de theorie presenteren wij een aantal modellen en leggen de verbinding naar ‘wat werkt in de praktijk’.
Tijdens de bijeenkomsten werkt u aan visie en beleid voor uw school. In de perioden tussen de bijeenkomsten informeert en betrekt u uw team bij dit proces en werkt u toe naar een gemeenschappelijke visie en beleid voor resultaatgerichte ouderbetrokkenheid. Natuurlijk denken wij met u mee over hoe u uw collega’s hierbij betrekt. Zij moeten het tenslotte doén. Leerkrachten moeten ‘eigenaar’ worden van resultaatgerichte ouderbetrokkenheid. Tot slot is het de bedoeling dat u in staat ben op een planmatige manier uitvoering te geven aan resultaatgerichte ouderbetrokkenheid op uw school.

Wilt u met resultaatgerichte ouderbetrokkenheid meteen praktisch aan de slag?

Expertis Onderwijsadviseurs organiseert vijf bijeenkomsten voor schoolleiders, coördinatoren en interne begeleiders, waarin u praktische handvatten krijgt waar u direct mee aan de slag kunt.
Wij kunnen dit ook in overleg op maat invullen voor uw school of bestuur.

Data

Maandag 11 januari 2016 |  9.00 – 12.00 uur
De nieuwste inzichten en ontwikkelingen, theoretisch kader en het belang van een gemeenschappelijke visie en beleid.
Aan de slag in de school.

Donderdag 4 februari 2016 | 9.00 – 12.00 uur
Resultaatgerichte ouderbetrokkenheid en de verbinding met lezen, rekenen en sociaal emotionele ontwikkeling.
Aan de slag in de eigen school.

Maandag 14 maart 2016 | 9.00 – 12.00 uur
Resultaatgerichte ouderbetrokkenheid en de verbinding met het schoolplan en andere plannen.
Aan de slag in de eigen school.

Donderdag 14 april 2016 | 9.00 – 12.00 uur
Eigenaarschap voor resultaatgerichte ouderbetrokkenheid; de 10 minuten gesprekken, oudergesprekken en kindgesprekken.
Aan de slag in de eigen school.

Dinsdag 24 mei 2016 | 9.00 – 12.00 uur
Planmatig uitvoering geven aan resultaatgerichte ouderbetrokkenheid.
En hoe nu verder in de eigen school?

Locatie

Expertis Onderwijsadviseurs
Utrechtseweg 31b
3811 NA Amersfoort

Kosten

Deelname aan vijf bijeenkomsten kost € 550,- per persoon.

Inschrijven

Klik hier om u direct in te schrijven.

Meer info?

Neem hiervoor contact op met:
Brigitta Mathijssen
E: brigitta.mathijssen@expertis.nl
M: 06 – 433 51 301

Ina Cijvat
E: ina.cijvat@expertis.nl
M: 06-493 55 693


Download