< Terug naar het overzicht

De rol van ouders in het primair onderwijs

De rol van ouders in het primair onderwijs

In dit artikel vindt u een korte uiteenzetting over enkele belangrijke onderzoeksresultaten met betrekking tot de rol en effecten van ouderbetrokkenheid in het primair onderwijs. Het artikel is gebaseerd op een literatuurstudie.

De auteurs concluderen dat er een significant positief effect aantoonbaar is van ouderbetrokkenheid op het functioneren van kinderen binnen de school. En alleen als de school een open en uitnodigende houding uitstraalt zullen ouders een hoge mate van betrokkenheid tonen.

In hoofdstuk 1 laten we aan de hand van onderzoeksresultaten zien wat het belang is van beleid op het gebied van ouderparticipatie en –betrokkenheid.

In hoofdstuk 2 staat een model voor ouderbetrokkenheid centraal. Bij behandeling van dit model komen verschillende aspecten aan bod die een rol moeten spelen bij het beleid met betrekking tot ouderbetrokkenheid.

Hoofdstuk 3 biedt enkele aanbevelingen voor de praktijk.

In hoofdstuk 4 wordt afgesloten met enkele conclusies.


Download