< Terug naar het overzicht

De Reflectiekiezer

De Reflectiekiezer

De Reflectiekiezer

Leerlingen leren reflecteren op hun eigen handelen is nog niet zo eenvoudig! Wanneer leerlingen kunnen reflecteren krijgen zij meer grip op hun eigen leerproces. Het wordt duidelijk waar ze staan, wat kan ik al goed, waar sta ik nu en wat kan mijn volgende stap zijn. Reflecteren kun je leren! De Reflectiekiezer kan hierbij een handig hulpmiddel zijn.

Download de Reflectiekiezer

Reflecteren kun je leren! Download hier de Reflectiekiezer.

Reflectiekiezer digitaal in een rad

Een leraar van het Carmel College Salland in Raalte heeft de reflectiekiezer gedigitaliseerd in een draaiend rad. De vragen kunt u zelf aanpassen.
Gebruik de gedigitaliseerde reflectiekiezer in uw eigen groep.
Ga hier de Reflectiekiezer digitaal in een rad

Meer info

Wilt meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Tony van Dalen

Tony van Dalen

Onderwijskundig leiderschap / Pedagogisch-didactisch handelen / Taal / lezen /

06 - 29 00 24 11

Meer informatie