< Terug naar het overzicht

De leereffecten van het Enschedese lees- en rekenverbeterplan

Het lees- en rekenverbeterplan waarmee de schoolbesturen Consent en VCO in Enschede gezamenlijk aan de slag zijn gegaan, heeft zijn vruchten afgeworpen. De resultaten van de leerlingen zijn duidelijk verbeterd.

De leereffecten van het Enschedese lees- en rekenverbeterplan

Een artikel van drs. Kees Vernooy en dr. Ad Kappen in Basisschoolmanagement, nr. 3, april 2016

In 2006 is het Leesverbeterplan Enschede gestart onder wetenschappelijke begeleiding van Kees Vernooy. De aanleiding om te starten met het leesverbeterplan was het grote aantal verwijzingen van leerlingen naar het speciaal basisonderwijs, maar ook de lage resultaten voor technisch lezen halverwege de basisschool die negatieve effecten hadden voor het begrijpend lezen. Er was in Enschede een gevoel van urgentie aanwezig dat er iets met de taal- en leesresultaten moest gebeuren. Bovendien had een pampercultuur van ‘als ze maar gelukkig zijn op school’ tot niets geleid, omdat deze cultuur onderpresteren van de leerlingen tot gevolg had. Het leesverbeterplan kreeg een logisch vervolg met het rekenverbeterplan. Bij het rekenverbeterplan zijn dezelfde basisprincipes van opbrengst- en handelingsgericht werken toegepast. Het rekenverbeterplan stond onder wetenschappelijke begeleiding van Gert Gelderblom.

In het Lees- en rekenverbeterplan werkten de schoolbesturen Consent (openbaar onderwijs) en VCO (Vereniging Christelijk Onderwijs) samen. De ondersteuning van het project vond plaats vanuit het CPS, Expertis Onderwijsadviseurs en het lectoraat Effectief taal- en leesonderwijs van de toenmalige hogeschool Edith Stein. Zowel het lees- als het rekenverbeterplan, dat officieel in 2010 stopte, waren succesvol in het verbeteren van de leerlingresultaten. Wat waren de resultaten en de leereffecten van dit Enschedese lees- en rekenverbeterplan?

Download

Download hier het hele artikel

Kees Vernooy

Taal / lezen /

06 - 45 28 57 75

Meer informatie